Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Ne už nuopelnus

Ši ypatingai jaudinanti istorija per du tūkstantmečius neprarado savo įtaigumo. Tai vyko Romos imperijos provincijoje. Buvo suimti ir nuteisti mirti trys nusikaltėliai. Juos nuteisė už maištą bei žmogžudystę. Laukė siaubinga mirties bausmė. (Skaityti daugiau...)

Kuo turėčiau tikėti?

Kaip atsakyti į tokį klausimą? Trumpiausias atsakymas būtų – kiekvienas tiki tuo, ką laiko tiesa. Šiandien vis aiškiau suprantame, kad visi žmonės kažkuo tiki. Kiekvienas gali papasakoti vienokią ar kitokią žmonijos atsiradimo istoriją. (Skaityti daugiau...)

Tėvai

Pirmąjį birželio sekmadienį minime Tėvo dieną. Kiekvienas turime vienokį ar kitokį tėvą. Vieni mylime ir branginame savo tėvus, kiti turime jiems priekaištų, o kai kurie esame taip sužeisti savo tėvų, jog kiekvienas priminimas apie tėvą sukelia skausmą. Tėvas – paslaptingas žodis. (Skaityti daugiau...)

Ką tai reiškia?

Ką mums šiandien reiškia Kristaus prisikėlimas iš numirusių?
Ar dar matome tiesioginę vidinę sąsają tarp to įvykio ir šiandieninio savo gyvenimo? Ar Jėzaus prisikėlimas dar gyvas mūsų širdyse, ar tai jau tik tradicinę apeiginę prasmę teturinti sąvoka, praradusi ryšį su mūsų šiandiena?
(Skaityti daugiau...)

Trečiasis asmuo

Sekminės – viena didžiųjų krikščioniškų švenčių. Švęsdami Sekmines minime dieną, kai Šventoji Dvasia, trečiasis Trivienio Dievo asmuo, nužengė ant pirmųjų Kristaus mokinių. Nuo tos dienos prasidėjo nauja dvasinio žmonijos gyvenimo era. (Skaityti daugiau...)

Paminėjimas

Krikščioniškas pasaulis kiekvienais metais mini ne tik Jėzaus Kristaus gimimą, Jo mirtį bei prisikėlimą, bet ir Jo, prisikėlusio iš mirusiųjų, žengimą dangun. (Skaityti daugiau...)

Motinos siekis

Ko savo vaikams trokšta mama? Ar laimės, ar skausmų? Nors skausmai neišvengiami gyvenimo kelyje, mama jų savo atžaloms nelinki.

Ar esate girdėję

Ar esate girdėję maldą „Tėve mūsų“? Tikiuosi, jog dauguma Lietuvos gyventojų nors kartą tikrai girdėjo šios maldos žodžius. Gal kiek mažesnė dalis žmonių žino, kad tokiais žodžiais melstis beveik prieš du tūkstančius metų savo pasekėjus išmokė Jėzus iš Nazareto. (Skaityti daugiau...)

Laimė

Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos (Psalmių knygos 32 skyriaus 1 eilutė). Šiuos žodžius užrašė beveik prieš tris tūkstantmečius gyvenęs žmogus. Jis suprato, kokia tai didelė laimė, kai nebeslegia padarytų neteisybių našta. (Skaityti daugiau...)

Tėvo valia

Gyvename žmogiškos savivalės pasaulyje, kuriame visų blogybių šaknis yra savanaudiškos žmonių intencijos. Rasės, valstybės, tautos, socialinės grupės, šeimos bei asmenys siekia savo naudos. Žmonės barasi, pykstasi, apgaudinėja, kovoja ir žudo vienas kitą, nes siekia, kad viskas vyktų pagal jų norus. (Skaityti daugiau...)