Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Tėvo valia

Gyvename žmogiškos savivalės pasaulyje, kuriame visų blogybių šaknis yra savanaudiškos žmonių intencijos. Rasės, valstybės, tautos, socialinės grupės, šeimos bei asmenys siekia savo naudos. Žmonės barasi, pykstasi, apgaudinėja, kovoja ir žudo vienas kitą, nes siekia, kad viskas vyktų pagal jų norus. (Skaityti daugiau...)

Kristaus prisikėlimas

Ką mums šiandien reiškia Kristaus prisikėlimas iš numirusių? Kokiais palyginimais galėtume jį išsakyti? Man labai patiko George MacDonaldo, XIX a. autoriaus, sukurtas vaizdinys, kuris pakankamai įtaigiai parodo, jog vargu ar mūsų praeityje atsiras tinkamų patirčių aiškiai nusakyti Kristaus prisikėlimą. (Skaityti daugiau...)

Velykų prasmė

Kiekviena šventė turi savo prasmę. Ji yra ženklas kažko labai svarbaus tiems, kurie švenčia. Mums, Lietuvos gyventojams, Vasario 16-oji yra Lietuvos valstybingumo atkūrimo šventė, diena kai buvo pasirašyta Nepriklausomybės deklaracija. (Skaityti daugiau...)

Kryžiaus papiktinimas

Artėjant Velykoms norisi atidžiau pagalvoti, kodėl Kristaus kryžius piktina žmones. Šis klausimas ypač garsiai suskamba apaštalo Pauliaus Laiške galatams. Paulius skelbė Evangeliją dabartinėje Turkijos teritorijoje, ir daug ten gyvenusių žmonių patikėjo apaštalo skelbta žinia. (Skaityti daugiau...)

Kelias

Yra toks keistas pasakymas – „Visi keliai veda pas Dievą“. Sakantys šiuos žodžius teigia, kad bet koks religingumas galiausiai atveda į tą pačią vietą. Tačiau Jėzus iš Nazareto, pats įsikūnijęs Dievas, mums paliko kitokią žinią apie gyvenimo kelius.. (Skaityti daugiau)

Atgauta laisvė

Laisvę pradedame ypatingai vertinti tada, kai ją prarandame. Tai gali būti tiek asmeninė, tiek visos valstybės laisvė. (Skaityti daugiau...)

Sveika akis

Ką matau ir kaip reaguoju į mane supančią aplinką? Geras regėjimas – vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Sveikų kūno akių reikšmę suprantame kiekvienas. Jeigu akys nusilpsta, perkame akinius ar kontaktinius lęšius, nes norime aiškiai matyti. (Skaityti daugiau...)

Įrodyta meilė

Šiandien mintis, kad bedievis už savo bedievystę nusipelno teisėtos bausmės, atrodo kaip kraštutinio religinio fanatizmo apraiška. Didžioji dalis žmonių mano, kad bedievystė iš viso nėra nusikaltimas. (Skaityti daugiau...)

Padėka

Švenčiame mūsų valstybės šimtmetį. Kai atidžiau pasižiūrime į nueitus metus, tampa akivaizdu, jog tai, kad galime jį švęsti, yra stebuklas. XX amžiaus pradžioje atrodė, jog tokios valstybės niekada nebus, o antroje amžiaus pusėje – kad ji niekada nebebus atkurta. (Skaityti daugiau...)

Naujas rūbas

Ką daryti su šiandien viešumon iškylančiais seksualinio priekabiavimo atvejais? Kaip išsikapstyti iš bjaurių istorijų? Kas turėtų pasikeisti, kad tokie atvejai nebesikartotų? (Skaityti daugiau...)