Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Tenka pripažinti

Evangelijos, arba kitais žodžiais tariant – pasakojimai apie Jėzų iš Nazareto, užrašyti Naujajame Testamente, leidžia mums pamatyti sukrečiantį vaizdą, baisią sandūrą, kai Kūrėjas susiduria su Jį paniekinusiais kūriniais. (Skaityti daugiau... )

Šventyklos atstatymas

Sugriuvusi šventykla. O gal tiksliau būtų galima sakyti – sugriauta ar net susigriovusi. Apie kokią šventyklą galime taip kalbėti?
Paprastai šventykla vadiname kokio nors vieno ar kelių dievų namus. Kai girdime minint šventyklą, visuomet įsivaizduojame kokį nors pastatą. Kaip pastatas galėtų pats susinaikinti? Tačiau jau beveik du tūkstančius metų išgirdę žodį „šventykla“ turėtume galvoti ne vien apie pastatus. (Skaityti daugiau...)

Iš arčiau

Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atgailaukite ir tikėkite Evangelija! (Evangelijos pagal Morkų 1 skyriaus 15 eilutė).
Šią žinią pirmame amžiuje skelbė Jėzus iš Nazareto. Ką ši žinia sakė anais laikais gyvenusiems žmonėms ir ką ji kalba mums? (Skaityti daugiau...)

Pokytis

Tikiuosi, kad daugumai nors viena ausimi teko girdėti apie evangelijos autorių Matą. Jis yra jau beveik du tūkstančius metų skaitomas autorius. Jo užrašytą evangeliją skaito ir išsilavinę, ir sunkiai skaityti mokantys žmonės. Mato užrašytas tekstas turėjo ir tebeturi neišmatuojamą poveikį. Pažvelkime iš arčiau į teksto autorių. (Skaityti daugiau...)

Santuoka

Koks mūsų požiūris į santuoką? Ar tai kažkas labai rimta, svarbu ir tiesiogiai susiję su mūsų tapatybe, ar keistas, iš praeities ateinantis ir gyvenimo laisvę varžantis prietaras? Ką galime vadinti santuoka ir apie ką ji mums kalba? (Skaityti daugiau...)

Tiltas

Kas gali nutiesti tiltą tarp dviejų skirtingų pasaulių?
Atsakymą į šį klausimą rasime prisiminę tolimos praeities įvykį.
Pirmasis amžius. Romos imperijos pakraštys. Romėnų karininkas, vardu Kornelijus. Jam atvykus į tą imperijos provinciją pasikeitė jo įsitikinimai. Jis suprato, kad ne Romos dievai, bet Izraelio Dievas yra tikrasis pasaulio Kūrėjas. Tai nebuvo apsimestas religingumas, bet tikra vidinė permaina. (Skaityti daugiau...)

Širdies troškimas

Turbūt kiekvienas norėtume būti geras žmogus, tik dažniausiai nežinome, kaip to pasiekti, ir, vadovaudamiesi klaidingu požiūriu į save, pasirenkame ne tą kelią.
Jeigu suprastume, kad patys savo jėgomis negalime tapti iš tiesų gerais žmonėmis, viskas būtų daug paprasčiau. Neeikvotume jėgų tuštiems klaidžiojimams, bet ieškotume tikros išeities. (Skaityti daugiau...)

Gilus šulinys

Žmogaus širdies apmąstymai kaip gilus vanduo, bet supratingas žmogus juos išsemia (Patarlių knygos 20 skyriaus 5 eilutė). Senovėje gyvenęs išminčius aiškiai suprato, kad žmogaus siela – didelė gelmė, o ją įžvelgti reikia drąsos, išminties bei supratimo. Mes dažnai nedrįstame pažvelgti į savo sielos gelmę ir gyvename taip, lyg siela būtų sekluma, bet ne gelmė. (Skaityti daugiau...)

Keista istorija

Tai vyko tolimoje praeityje Artimuosiuose Rytuose, Izraelio žemėje. Namų šeimininkas – gerbiamas žmogus, vardu Simonas. Pasikviesti į svečius vyrą, apie kurį sklido įvairiausios kalbos, rizikinga. Ką pagalvos kaimynai? (Skaityti daugiau...)

Dievo noras

Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau negu deginamųjų aukų (Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutė). (Skaityti daugiau...)