Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Nekintantis noras

Naujajame Testamente skaitome tris kartus užrašytą tą patį įvykį, kaip pas Jėzų Nazarietį atėjo raupsuotas žmogus. Tai nutiko maždaug apie trisdešimtuosius pirmojo amžiaus metus Izraelio žemėje ir apie šį įvykį liudija evangelistai Matas, Morkus ir Lukas. (Skaityti daugiau...)

Nuolatos prisiminti

Žmogų, skaitantį Šventąjį Raštą, gali nustebinti vieno iš autorių – apaštalo Pauliaus užrašyti žodžiai, skirti jaunesniam pagalbininkui Timotiejui.
Apaštalas rašė iš kalėjimo, nes buvo suimtas ir įkalintas už Evangelijos skelbimą pagonims. (Skaityti daugiau...)

Paklusnumas

Manau, kad žodis „paklusnumas“ kiekvienam iš mūsų sukelia įvairių minčių bei jausmų.
Kodėl, kaip ir kam mes paklūstame?
Tenka pripažinti, kad visi žmonės kažkam paklūsta. Kiekvienas paklūsta tam, kuo yra patikėjęs, tam, kurį labiausiai myli. (Skaityti daugiau...)

Keistos derybos

Pažvelkime į tolimą praeitį – į įvykį, nutikusį maždaug prieš keturis tūkstančius metų. Mums jį papasakoja Šventasis Raštas: Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės ąžuolų, kai jis sėdėjo palapinės prieangyje pačioje dienos kaitroje. Jis, pakėlęs akis, pamatė tris vyrus, stovinčius prieš jį. Jis išbėgo iš palapinės ir, nusilenkęs iki žemės, tarė: „Mano Viešpatie, jei radau malonę Tavo akyse, prašau, neaplenk savo tarno!“ (Pradžios knygos 18 skyriaus 1–3 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Įžvalga

Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno (Psalmių knygos 14 skyriaus 2–3 eilutės).
Stulbinanti įžvalga, visiškai nebūdinga mums, žmonėms. (Skaityti daugiau...)

Eksperto instrukcija

Kažkada teko girdėti anekdotą apie prietaringą kvailą žmogų, kuris sėdėjo medyje ant šakos ir pjovė ją pjūklu. Ėjęs pro šalį žmogus jį perspėjo: „Ką darai? Nukrisi.“ Tačiau pjaunantis šaką nekreipė dėmesio į perspėjimą ir toliau darbavosi. (Skaityti daugiau...)

Duona draugui

Mokydamas savo pasekėjus melstis, Jėzus iš Nazareto pasakė palyginimą. Pabandykite pasijusti žmogumi, apie kurį Jėzus kalba palyginime.

Pas tave naktį atėjo kelionės išvargintas draugas, o tu neturi nieko, kuo galėtum jį pamaitinti. (Skaityti daugiau...)

Gyvenimo dėsnis

Įstatymas ir pranašai – iki Jono; nuo tada skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi (Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 16 eilutė).
Tai yra Jėzaus Kristaus žodžiai, kuriais Jis nusako laiko, kuriuo gyvename, pradžią ir kaip mes, šiuo laiku gyvenantys, turėtume elgtis. (Skaityti daugiau...)

Žvilgsnis į ateitį

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybe per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas tai padarys (Izaijo pranašystės 9 skyriaus 6–7 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Sandora

Šventasis Raštas mums pasakoja sukrečiančią Izraelio tautos istoriją. Vienas iš kulminacinių šio milžiniško pasakojimo epizodų – Visagalis Dievas, visa ko Kūrėjas, išveda izraelitus iš Egipto vergovės. Jis priverčia Egipto valdovą išleisti Izraelio palikuonis. (Skaityti daugiau...)