Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Eksperto instrukcija

Kažkada teko girdėti anekdotą apie prietaringą kvailą žmogų, kuris sėdėjo medyje ant šakos ir pjovė ją pjūklu. Ėjęs pro šalį žmogus jį perspėjo: „Ką darai? Nukrisi.“ Tačiau pjaunantis šaką nekreipė dėmesio į perspėjimą ir toliau darbavosi. (Skaityti daugiau...)

Duona draugui

Mokydamas savo pasekėjus melstis, Jėzus iš Nazareto pasakė palyginimą. Pabandykite pasijusti žmogumi, apie kurį Jėzus kalba palyginime.

Pas tave naktį atėjo kelionės išvargintas draugas, o tu neturi nieko, kuo galėtum jį pamaitinti. (Skaityti daugiau...)

Gyvenimo dėsnis

Įstatymas ir pranašai – iki Jono; nuo tada skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi (Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 16 eilutė).
Tai yra Jėzaus Kristaus žodžiai, kuriais Jis nusako laiko, kuriuo gyvename, pradžią ir kaip mes, šiuo laiku gyvenantys, turėtume elgtis. (Skaityti daugiau...)

Žvilgsnis į ateitį

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybe per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas tai padarys (Izaijo pranašystės 9 skyriaus 6–7 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Sandora

Šventasis Raštas mums pasakoja sukrečiančią Izraelio tautos istoriją. Vienas iš kulminacinių šio milžiniško pasakojimo epizodų – Visagalis Dievas, visa ko Kūrėjas, išveda izraelitus iš Egipto vergovės. Jis priverčia Egipto valdovą išleisti Izraelio palikuonis. (Skaityti daugiau...)

Vyriausiasis kunigas

Šiais laikais, išgirdus terminą „vyriausiasis kunigas“, gali kilti įvairiausių minčių bei klausimų. Pats žodis „kunigas“ įgavo daugybę prasminių atspalvių. Tačiau izraelitams – Kūrėjo išrinktai tautai, tai buvo vienintelis visų tikinčiųjų atstovas Dievo akivaizdoje. (Skaityti daugiau...)

Tapti vykdytoju

Norėdami teisingai suprasti artimiausius savo žmones, privalome atidžiai jų klausytis ir neskubėti daryti išvadų. Kaip dažnai vyrai ir žmonos, tėvai ir vaikai nesusikalba vien todėl, jog per greitai prieina išvadą, kad jau suprato, ką kitas norėjo pasakyti, priskirdami jam savo sugalvotus motyvus. (Skaityti daugiau...)

Išminties pradžia

Nors kiekvienam atsitinka pasielgti neišmintingai, nė vienas žmogus nenori būti vadinamas kvailiu ir būti kvailas. Tiktai kyla klausimas – kokia yra tikroji išmintis? (Skaityti daugiau...)

Atgailos grožis

Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti, skelbdamas: Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė! (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 17 eilutė).
Žodis „atgaila“ ne visiems ir ne visada sukelia malonias mintis. Žmogiška puikybė bei kvailumas trukdo matyti atgailos grožį. (Skaityti daugiau...)

Akistata

Tai įvyko Jeruzalėje vieną pirmojo amžiaus rytą. Staiga kilo smarkus ūžesys. Subėgo daugybė žmonių. Tie žmonės buvo atvykę į Jeruzalę iš daugelio šalių švęsti svarbios religinės šventės. Jie visi labai nustebo, matydami būrį vyrų bei moterų, įvairiomis kalbomis skelbiančius didingus Dievo darbus. (Skaityti daugiau...)