Atgailos grožis

Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti, skelbdamas: Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė! (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 17 eilutė).

Žodis „atgaila“ ne visiems ir ne visada sukelia malonias mintis. Žmogiška puikybė bei kvailumas trukdo matyti atgailos grožį.

Tačiau kaip baisu yra daryti bloga ir būti įsitikinusiam, kad nieko blogo nedarai. Istorija pateikia begalę tokių pavyzdžių, kai žmonės darė bjauriausius nusikaltimus, įsivaizduodami, jog daro gera. Klysti ir to nepripažinti yra siaubinga.

O kaip nuostabu, nors ir labai skausminga, yra pamatyti tikrąją padėtį, pripažinti savo paklydimą ir pradėti elgtis teisingai.

Atgaila yra didžiausia dovana, kuri gali būti suteikta klystančiam žmogui. Patikėję melu mes galvojame, kad vadovaujamės tiesa, ir jeigu mums nebūtų suteikta malonė pamatyti, jog esame apgauti bei apsigavę, visą laiką griautume savo bei kitų žmonių gyvenimą, nes nėra gyvenimą įtvirtinančio melo.

Melai, kuriais įtikime, gali būti patys įvairiausi: atėmęs iš kito būsiu laimingesnis, atkeršijęs pasijusiu geriau, apgavęs išvengsiu nemalonumų, turėdamas turtų būsiu saugus, be įsipareigojimų naudodamasis kitais žmonėmis gyvensiu lengvai ir maloniai, visos religijos kalba apie tą patį, mokslas viską paaiškina, svarbu stengtis būti geru žmogumi ir taip toliau. Išvardinti visus melus, kuriais tikime ir vadovaujamės, būtų sudėtinga, nes jų labai daug. Kol jais tikime, manome, jog iš tiesų taip yra, ir kažkas iš šalies turi atverti mūsų akis, kad suprastume esą suklaidinti.

Pasirodo, tikra atgaila visada yra dovana, kurios joks žmogus negali užsitarnauti, nes nė vienas nėra pajėgus pats nusimesti įtikėto melo. Iš melo pančių gali išvaduoti tik Tiesos Dvasia. Suteikta atgaila – tai naujai dovanotas gyvenimas.

Tuomet, kai Jėzus Kristus skelbė atgailą savo amžininkams, jie patys nebūtų sugebėję suprasti, kad laikydamiesi savo religinių papročių arba gyvendami bedieviškai yra toli nuklydę nuo dieviškos tikrovės. Jiems visiems reikėjo aiškiai pamatyti savo padėtį, ją pripažinti ir patikėti dieviška malonės žinia.

Kaip anuomet jiems, taip dabar mums sunku susitaikyti su mintimi, kad Jėzus Kristus yra pasiųstas Tėvo, visų mūsų Kūrėjo, išvaduoti iš melo gniaužtų kiekvieną, kuris Juo patikės. 

Bendrinti: