Dievo ranka

Turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų nors kartą šaukęsis Dievo pagalbos. Tačiau nedaugelis net miglotai įsivaizduoja, kaip atrodo Jo gelbstinti ranka.

Tolimoje praeityje gyvenęs pranašas užrašė stulbinančią žinią – gelbstinti Dievo ranka yra Kristus, paaukojantis savo gyvybę ant kryžiaus už nusidėjusius žmones ir trečią dieną prisikeliantis iš numirusių.

Ar suprantame, jog tarp Kristaus kančios ir mūsų yra tiesioginis ryšys? Sumokėta kaina parodo mūsų skolos dydį. Jo kančios gylis atveria mūsų nusikaltimo mastą. Visiškas Jėzaus pasiaukojimas apreiškia Jo meilę mums. Kai patikime, Jo auka sunaikina mūsų nuodėmes, mes galime atsiverti Dievui ir būti Jo malonės keičiami.

Išgelbėti mus Viešpačiui buvo labai sunku. Pranašas keliais sakiniais perteikia Jo nesuvokiamą kančią. Žmonės jį laikė paniekintu, atmestu, nubaustu, Dievo ištiktu ir pažemintu. Jis buvo sumuštas ir nužudytas už kitų kaltes. Evangelijų autoriai užrašė pranašo žodžių išsipildymą. Savieji Jėzaus nepriėmė, paniekino ir atmetė Jį. Jis atnešė gyvenimo šviesą, o Jį apkaltino klaidinimu, Dievo siųstas, o vadinamas Belzebulu. Alyvų sode Jo sielą prislėgė mirtinas liūdesys. Ten melsdamasis Jėzus prakaitavo krauju. Po to Jį suėmė šventyklos apsauga, visi mokiniai paliko Jį ir pabėgo, aukščiausias Izraelio teismas nuteisė nekaltą ir pasmerkė mirčiai, Jo tautiečiai į Jį spjaudė ir niekindami iš Jo šaipėsi, susirinkę šaukdami reikalavo, kad Jis būtų nukryžiuotas. Romos kareiviai Jį plakė, tyčiodamiesi vainikavo erškėčiais. Jis nešė savo kryžių per miestą į bausmės vietą. Jį nukryžiavo su dviem plėšikais. Mirdamas ant kryžiaus Jėzus liko visiškai vienas. Jis prisiėmė visų mūsų nuodėmes, ir mūsų nusikaltimai Jį atskyrė nuo Tėvo. Bausmė už mūsų kaltes krito ant Jo.

Belieka tik atsiverti ir patikėti, jog Dievas taip pamilo tave, kad už tave atidavė savo Viengimį Sūnų. Žinoma, ne vien už tave. Už visus žmones, tačiau tau – už tave, man – už mane, kiekvienam žmogui – už jį, nes būtinas asmeninis atsivėrimas Kristaus aukai. Galima daug ir gražiai kalbėti apie Jėzaus mirtį už visus žmones, bet taip ir likti nedalyvaujančiu stebėtoju, nesuprantančiu, jog ta baisi kančia yra tau ištiesta gelbstinti Dievo ranka.

 

Gabrielius Lukošius