Jo vardas – Jonas

Kasmet švenčiame Jonines, nes pagal krikščionišką tradiciją tai yra Jono Krikštytojo gimimo diena. Tikėtina, kad dauguma kažką girdėjome apie Joną Krikštytoją. Tačiau, kodėl šis žmogus buvo pavadintas Jonu?

Kai jo tėvai, Elžbieta ir Zacharijas, giminėms pasakė, kad jų sūnaus vardas bus Jonas, susirinkusieji labai nustebo. Juk toje giminėje niekas neturėjo tokio vardo. Giminės nežinojo, jog kūdikio vardą kunigui Zacharijui pasakė Dievo angelas, apsireiškęs jam tarnystės šventykloje metu ir pranešęs ypatingą naujieną, kad senyvai porai, neturėjusiai vaikų, gims sūnus. Tokie buvo angelo žodžiai: Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu (Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 13 eilutė).

Kuo reikšmingas buvo šis žmogus, kad jo vardą per savo pasiuntinį nurodė pats Kūrėjas?

Jonui, kunigo Zacharijo sūnui, vėliau pavadintam Krikštytoju, buvo skirta ypatinga misija, išpranašauta senųjų Šventojo Rašto pranašų. Jis turėjo paruošti Dievo tautą svarbiausiam įvykiui žmonijos istorijoje – Dievo Sūnaus atėjimui.

Tai, ką šimtmečiais skelbė Kūrėjo siųsti pranašai, galiausiai visiškai priartėjo. Izraelitai laukė išpranašauto karaliaus, tačiau įsivaizdavo jį, vadovaudamiesi neteisingais supratimais. Tam, kad atpažintų ateisiantį Mesiją, jie turėjo pamatyti ir pripažinti, kaip toli nuklydo nuo to standarto, kurį Šventuosiuose Raštuose jiems apreiškė Kūrėjas.

Jonas buvo Dievo siųstas žmogus, su Dvasios jėga skelbęs tautai atgailos krikštą. Minios iš visos Judėjos, Jeruzalės bei Pajordanės ėjo pas jį išpažinti nuodėmes ir krikštytis. Izraelio žemėje vyko ypatingas dvasinis judėjimas. Veikiami Dievo Dvasios, žmonės suvokė, kad jiems reikėjo ne ritualinio, bet tikro apvalymo.

Jonas aiškiau nei visi ankstesni pranašai matė, kad Mesijas savimi atpirks žmoniją. Kristus yra didinga Dievo auka, naikinanti pasaulio nuodėmę. Pamatęs ateinantį Jėzų, Jonas Krikštytojas pasakė: Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia Tas, apie kurį pasakiau: po manęs ateina vyras, kuris pirmesnis už mane yra, nes anksčiau už mane buvo. Aš Jo nepažinojau, bet tam, kad Jis būtų apreikštas Izraeliui, atėjau krikštyti vandeniu (Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29–31 eilutės).

Bendrinti: