Kitas Guodėjas

Iki Jėzaus Nazariečio nukryžiavimo buvo likę suskaičiuotos valandos. Paskutinė vakarienė su artimiausiais pasekėjais vieno Jeruzalės gyventojo namuose. Prie stalo Jėzus kalbėjo jiems, kad tuojau, labai labai greitai įvyks ypatinga permaina. Jis išeis pas Tėvą, o jiems atsiųs kitą guodėją – Tiesos Dvasią. Vietoj paties Jėzaus būti su jo pasekėjais ateis kitas asmuo, kurio Žemės gyventojai nepažįsta. Jėzus aiškino savo mokiniams, kad būdami su juo jie jau susilietė su Tiesos Dvasia, tačiau netrukus Ji gyvens juose.

Tuo metu Jėzaus mokiniai nesuprato, apie ką kalbėjo jų mokytojas. Būsimieji įvykiai visiškai neatitiko jų lūkesčių. Nors Jėzus jiems ne kartą sakė apie tai, jog bus suimtas, nuplaktas, nužudytas ir trečią dieną prisikels iš mirusiųjų, ta žinia netilpo jų galvose. O dabar dar kitas guodėjas – Tiesos Dvasia. Ką mokytojas turi omeny, sakydamas, jog ateis kitas guodėjas?

Visų pirma tai, jog Kūrėjas galės būti su žmonėmis taip arti, kaip nuo pradžios buvo sumanęs ir apie ką kalbėjo per savo pranašus praeitais amžiais. Žmonės bus Visagalio Dievo buveinė, Jo Dvasios šventykla.

Žmonijos istorijos pradžioje įvyko šiurpi nelaimė – nuopuolis, kurio tragiškumo dauguma žmonių visiškai nesuvokia. Tai mūsų protėvių pasirinkimas save mylėti labiau negu Kūrėją ir labiau tikėti tuo, ką sako kūriniai, negu tuo, ką sako pats Kūrėjas. Netikėti asmeniu, kuris niekada nemelavo ir nemeluoja, reiškia tikėti melu. Vidinis ryšys tarp Kūrėjo ir žmonių nutrūko. Žmonės atsivėrė dvasinei tamsai ir Tiesos Dvasia nebeturėjo juose vietos.

Tačiau Kūrėjas nepaliko pasiklydusių savo kūrinių. Jis įsikūnijo ir tapo nuopuolio nepaliestu žmogumi. Pasiaukodamas už savo kūrinius Jis atvėrė duris paklydusiems žmonėms sugrįžti pas savo Kūrėją – patikėti Jo atliktu darbu ir atsiverti Jo Dvasiai. Jėzus, mirdamas ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, panaikino dėl nuopuolio iškilusią sieną tarp žmonių ir Kūrėjo.

Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: „Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“, –  kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią (Apaštalo Pauliaus Laiško galatams 3 skyriaus 13–14 eilutės).

Bendrinti: