Kūrėjas ir Teisėjas

Pirmojo amžiaus vidury į Atėnus, graikiškosios išminties sostinę, atkeliavo žydų tautybės vyras ir turgaus aikštėje pradėjo žmonėms skelbti tikėjimą Kūrėjo paskirtu visų žmonių karaliumi ir teisėju. Kai kurie atėniečiai, išgirdę jo skelbiamą žinią, panoro išsiaiškinti, apie ką šis atvykėlis kalba, ir nusivedė jį Areopagą, aukščiausią religinių klausimų sprendimo instanciją Atėnuose. Atvykėlis graikų pasaulio religijų ekspertams pasakė stulbinančius žodžius: „Jūsų miestas pilnas įvairiausių šventyklų. Jūs esate labai religingi. Tarp daugybės jūsų šventenybių aptikau aukurą nežinomam dievui. Aš jums skelbiu Tą, kurį jūs nepažindami garbinate. Jis yra visa ko Kūrėjas, bet jūs nepažįstate Jo ir galvojate, kad Jis panašus į menininkų kūrinius. Taip galvoti yra visiškas apsigavimas bei paklydimas. Dievas, kuris viską sukūrė, negyvena rankų darbo šventyklose. Tai mes Jame gyvename, judame ir esame. Kūrėjas taip viską sutvarkė, kad žmonės Jo ieškotų ir tarsi apgraibomis surastų.

Ilgus laikus Jis leido tautoms gyventi neišmanymo tamsoje ir vadovautis savo prasimanymais. Tačiau dabar Jis nebežiūri tų neišmanymo laikų ir visiems žmonėms visame pasaulyje įsako atgailauti (pripažinti savo paklydimą ir atsiverti tikrajam Kūrėjui). Jis, būdamas visa ko Kūrėju, sukūręs visatą, yra ir Teisėjas, kuriam visi turėsime atsiskaityti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą  pasaulį per žmogų, kurį tam paskyrė. Apie tą žmogų Kūrėjas paliudijo, prikeldamas jį iš numirusių. Tai įvyko visai neseniai Jeruzalėje.“

Atvykėlio žodžiai sukėlė įvairias klausiusiųjų reakcijas. Vieni ėmė iš jo šaipytis, kiti sakė, kad yra linkę vėliau jo dar pasiklausyti. O kai kurie, net ir vienas Areopago narys, patikėjo jo skelbiama žinia.

Klausiusieji išgirdo žinią apie Visagalį Kūrėją, sukūrusį visą pasaulį su jo dėsniais ir žmones, kuriems suteiktas gebėjimas pažinti savo Kūrėją ir su Juo bendrauti. Pats Kūrėjas nurodė, kaip tas bendravimas turi vykti ir koks yra teisingas tų santykių pagrindas. Kiekvienas, nuklydęs nuo tiesos kelio ir atsisakęs tai pripažinti bei į jį sugrįžti, bus teisingai teisiamas.

Žodžiai, kuriuos anuomet išgirdo Areopago nariai – graikų pasaulio išminčiai, skirti ir mums, gyvenantiems šiandien.   

 

Bendrinti: