Žiburys

Kai Jėzus iš Nazareto pradėjo savo tarnystę pirmojo amžiaus Izraelyje, vienas iš Naujojo Testamento autorių, aiškindamas, kas įvyko, pacitavo Senojo Testamento pranašą Izaiją: Tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 16 eilutė). 

Pats Jėzus daugelį kartų kalbėjo apie save kaip apie pasaulio šviesą ir žiburį, pastatytą matomoje vietoje, kad žmonės neklaidžiotų tamsoje. 

Kitas Naujojo Testamento autorius mums pasakė stulbinančius žodžius: Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė (Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 17–18 eilutės). 

Šiandien gausu įvairiausių nuomonių apie Jėzų Kristų, bet vargu ar daug žmonių iš tiesų mato ir supranta, kad Jėzus yra vienintelė gyvybės šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį.

Kodėl taip atsitinka? 

Savo amžininkams, o tuo pačiu ir visiems žmonėms, Jėzus atsakė į šį klausimą, kalbėdamas apie save, kaip apie uždegtą žiburį. Religingi tų laikų izraelitai, prašė Jį parodyti jiems dievišką ženklą, kad jie galėtų Juo tikėti. Tačiau į tokį prašymą jie sulaukė neigiamo atsakymo: Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas (Evangelijos pagal Luką 11 skyriaus 29 eilutė). Kodėl Jėzus juos pavadino pikta karta ir, palygindamas save su Senojo Testamento pranašu Jona, pasakė, kad vienintelis jiems duotas ženklas bus Jo mirtis ant kryžiaus bei prisikėlimas iš mirusiųjų? Kodėl jie nematė šviečiančio žiburio ir reikalavo papildomo patvirtinimo?

Jėzaus atsakymas buvo toks: Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsa! (ten pat, 33–35 eilutės)

Ar šiandien, žiūrėdami į žmonijos istoriją, mes iš tiesų savo vidiniu žvilgsniu matome, kad Jėzus Kristus yra vienintelė tikroji žmonių šviesa?

 

Bendrinti: