Titulinis / Pastoriaus žodis / Klausimai - atsakymai

281 | 2010 08 21 | Nepriimtinas pastorius

Sveiki, ką daryti, jei nepatinka pastorius? Suprantu, kad ateinu į Dievo namus, o ne pas pastorių, bet... sunku bažnyčioj būti ir klausyti šito žmogaus.

520 | 2016 04 14 | Ar būti krikšto mama?

Priklausau Tikėjimo žodžio bendruomenei. Itin artima mano draugė, kuri yra katalikė, prašo manęs tapti jos dukters krikšto mama katalikų bažnyčioje.

365 | 2012 01 26 | Kryžius bažnyčiose

Apaštalų darbuose kalbama apie Jėzaus mirtį ant medžio ir Laiške galatams (Gal 3, 13) „Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“ minimas medis, o ne kryžius.

513 | 2015 12 28 | Pasninkas

Mt 6, 17 skaitome: „O tu, kai pasninkauji, pasitepk (aliejumi) galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje.“

481 | 2014 07 04 | Ar moteris gali vadovauti bažnyčiai?

Laba diena, esu mergina ir jau kuris laikas jaučiu, kad Dievas norėtų, jog aktyviau darbuočiausi Jo darbe. Tolimesnėje ateityje svarstau apie pamokslininkės, gal net pastorės kelią.

467 | 2014 01 30 | „Dūzgenantys“ mokytojai

Norėčiau paklausti, ar neatėjo jau laikas, minimas 2 Tim 4, 3-4: „Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakom“?