273 | 2010 07 16 | Bendruomenių pavadinimai „Tikėjimo žodis" ir „Tiesos žodis“

Kodėl dalis Jūsų bendruomenių vadinasi „Tikėjimo žodis", o kita - „Tiesos žodis"?
 

Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis" šiandien jungia per 30 vietinių „Tikėjimo žodžio" ir „Tiesos žodžio" bažnyčių. Šiek tiek pasigilinę į bendrijos istoriją, galime aiškiai pamatyti, kad ne visada jos struktūrinė ir juridinė forma buvo tokia, kokia yra šiandien. http://www.btz.lt/lt/apie-mus/trumpa-istorija.html

1988 m. spalio mėn. gimė Vilniaus „Tikėjimo žodžio" bažnyčia, kuri tapo motinine bendruomene kitoms „Tikėjimo žodžio" bažnyčioms Lietuvoje, atsiradusioms Vilniaus bendruomenės evangelizacinės ir misionierinės tarnystės dėka. http://www.btz.lt/article/archive/335/

1990 m. lygiagrečiai ir savarankiškai ėmė formuotis charizminė - evangelinė bendruomenė „Tiesos žodis" Šiaulių mieste. Čia svarbu pabrėžti tai, kad, nors Šiaulių bendruomenė vystėsi  nepriklausomai,  ir jos dvasinės tarnystės vaisiumi tapo kitos „Tiesos žodžio" bažnyčios Šiaurės Lietuvoje, vis tik  „Tikėjimo žodžio" ir „Tiesos žodžio" bažnyčios gimė tuo pačiu istoriniu laikotariu,  buvo to paties, Dievo Apvaizdos nulemto, dvasinio prabudimo ir judėjimo derliumi Lietuvoje. Tad  nuo pat pradžių jos puoselėjo draugystės ryšius, Biblijos mokymo bendrystę, tarnautojų mainus, giminingas dvasines nuostatas. Iki 2001 m. „Tikėjimo žodžio" ir „Tiesos žodžio"  bažnyčios veikė kaip atskiros religinės bendrijos Lietuvoje. Tačiau tais pačiais metais, pripažįstant teologinį, dvasinį, liturginį šių bendrijų tapatumą, „Tiesos žodžio" bažnyčių pastorių ir tikinčiųjų pageidavimu ši bendrija juridiškai įsijungė į Krikščionių bendriją „Tikėjimo žodis". Buvo nuspręsta nekeisti „Tiesos žodžio" bažnyčių pavadinimo, siekiant išsaugoti istorinio tapatumo ir Dievo veikimo autentiškumo liudijimą. http://www.btz.lt/article/archive/347/

Pagarbiai,
pastorė Anželika KrikštaponienėŽiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: