343 | 2011 09 09 | Paėmimas

Kokia yra Jūsų nuomonė apie taip vadinamą paėmimą (nežinau, kaip lietuviškai teisingai išversti, galbūt: paėmimas ar pagrobimas?

Angl. k. rapture, kitaip dar vadinamą Harpazo įvykį (įvykio esmė: vaikai, kurie dar nenusidėjo, Jėzaus bažnyčia ir kankiniai, kurie prieš dingimą iš žemės yra prikeliami, dingsta vienu metu visam pasaulyje ir niekas jų nebegali rasti)?
Kaip Jūs manote, ar tai įvyks? Jei ne, kodėl? Jei taip, kodėl? Iki šiol man neteko Lietuvoj girdėti pasisakymų šiuo klausimu. Pats šiuo klausimu nuomonę, be abejo, turiu. Ačiū.
P. S. Atsakydami į šį klausimą, tikiuosi, nesiremsite H. Campingo išsakytomis nesąmonėmis... Taip, niekas iš žmonių nežino nei dienos, nei valandos, tad visi, kas teigia, jog Jėzus Kristus sugrįš (taikoma, tiek rapture įvykiui, tiek galutiniam Jo sugrįžimui į žemę), konkrečiu metu, yra pasmerkti gėdai...Sveiki,

Mūsų, „Tikėjimo žodžio" bendrijos, tikėjimas yra grindžiamas Šventuoju Raštu, kuriame apstu (ypač Naujajame Testamente) užuominų ir net (pa)mokymų apie Jūsų laiške minimą stebuklingą žmonių (gyvų ir mirusių) paėmimą iš žemės pas Viešpatį. Evangelistas Matas atsimena patį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų apie tai mokius: Tada danguje pasirodys Žmogaus sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito (Mt 24, 30-31). Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta (Mt 24, 40-41).

Apie tai užsimena ir apaštalas Lukas: Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos [...], kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užklups visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų (Lk 21, 34-36).

Apaštalas Paulius praskleidžia šią paslaptį stiprindamas senovės Korintiečių tikėjimą: Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, - staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti (1 Kor 51-52). O rašydamas pamokymus Tesalonikų miesto tikintiesiems piešia ganėtinai platų ir detalų „paėmimo" vaizdą: Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui, mes, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu (1Tes 4, 14-17). 

Tad tikėdami, jog Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių (ir paėmė pas save dangun, regint nemenkam liudytojų būriui), bei remdamiesi Jo apaštalų mokymu mes tikime, jog Dievo numatytoje laikų pabaigoje, prieš paskutiniuosius žemės gyventojų „supurtymus", Viešpats Jėzus ateis stebuklingu būdu pasiimti Jo laukiančiųjų ir Jame užmigusiųjų.

Taigi, Naujajame Testamente kaip faktą (ir pavyzdį) turime Jėzaus Kristaus prisikėlimo ir dangun nuėjimo istoriją: Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų... (Apd 1, 9-10).

Nemenkai mūsų paguodai Šventajame Rašte, Senajame Testamente, randame dar dvi stebuklingas paprastų žmonių, Henocho (Pr 5, 24) ir Elijo (2 Kar 2, 11), dangun paėmimo istorijas. Jei Dievas gebėjo stebuklingu būdu paimti pas save vieną ar kitą senovės teisųjį, tai argi Jis negebėtų to paties padaryti vieną akimirką visiems Jo šventiesiems?

Ačiū už klausimą.

Pastorius Romanas Semaška

Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: