355 | 2011 11 30 | Kas yra žmogus?

Sveiki, norėčiau paklausti Jūsų, kas yra žmogus? Aš suprantu, jog žmogus - tai ne vien tik fizinis kūnas, bet ir dar kažkas. Kas? Būtų puiku, jeigu pateiktumėte bent keletą pavyzdžių iš Biblijos.

 

Žmogus - Dievo kūrinys, visos kūrinijos pažiba. Biblijoje teigiama, kad tik žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą (Pr 1, 26). O tai reiškia, kad žmogaus neapibūdinsi keliais sakiniais, nes Dievą, į kurį žmogus panašus, pažinti prireiks visos amžinybės (Jn 17, 3).

Žinoma, kad žmogus nėra vien tik kūnas, nes tuomet jis mažai kuo skirtųsi nuo gyvulio. Turbūt nereikia priminti, jog žmogus turi gilų protą, geba protauti, kurti, gilintis į save, yra emocianalus, turi laisvą valią ir pasirinkimų galimybes turi galimybę savarankiškai apsispręsti, geba skirti, kas moralu ir nemoralu ir t.t.

Išskirtinis yra ir žmogaus gebėjimas tikėti Dievu, bendrauti su Juo ir, kaip teigiama Biblioje, viltis būti prikeltam iš mirties ir amžinai gyventi su savo Kūrėju. Tokios tikriausiai būtų esminės žmogaus esybės, jo dvasios ir sielos, charakteristikos. Žmogų Dievas panoro sukurti kaip ypatingą, išskirtinį kūrinį, o šis kūrinys geriausiai įstengs save pažinti tik artimai glausdamasis prie Kūrėjo, pasišvęsdamas Jam.

Manau, verta paminėti ir tai, kad šioje žemiškoje egzistencijoje mums neduota iki galo pažinti nei savęs, nei mūsų Kūrėjo Dievo. Anot apaštalo Pauliaus, - „Dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada - veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas"(1Kor 13,12).

Jeigu domitės „žmogiškumo" tema iš krikščioniškos perspektyvos, siūlyčiau perskaityti R. Macaulay ir J. Barrs knygą „Būti žmogumi". Ją galima įsigyti čia: http://knygynas.btz.lt/buti-zmogumi.html  

Pastorius Mindaugas Sakalauskas

Bendrinti: