433 | 2013 04 08 | Apie teismus

Kaip yra su dangumi? Ar žmogus miręs šioje žemėje iš karto teisiamas ir keliauja į dangų arba į pragarą, ar „užmiega“ ir laukia, kada Kristus grįš, ir tik tada bus prikeltas ir teisiamas?
Ernestas, 21 m., Kaunas


Kai kalbame apie Dievą, kuris teisia pasaulį ir kiekvieną žmogų, reikėtų kalbėti apie teismą ne vienaskaita, o apie Dievo teismus - daugiskaita. Nes Šventajame Rašte randame skirtingus teismus: kiekvienas kūrinys stos savo Kūrėjo akivaizdon (Hbr 9, 27); bus teisiami puolę angelai (2 Pt 2, 4); Dievo tauta taip pat bus teisiama (1 Pt 4, 17); visos tautos su savo karaliais taip pat bus teisiami (Iz 13-23 sk.); galiausiai Rašte randame liudijimą apie Paskutinįjį teismą (Apr 20,11-15).

Kaip mus moko Šventasis Raštas, Paskutinysis teismas yra ateities įvykis (Mt 11, 24), kurio dieną Dievas yra numatęs (Apd 17, 31). Ši Teismo diena išauš kartu su Kristaus antrojo atėjimo diena (Mt 16, 27).

Tad galime sakyti, kad joks žmogus neišvengs Dievo Teismo, bet žmonija tarsi rėčiais bus sijojama skirtingais teismais, ir taip teisingumas bus atstatytas ir triumfuos. Bloga darantiems žmonėms bus atlyginta už jų darbus. Tačiau reikia pastebėti ir tai, kad tiems, kurie yra Kristuje, ateities Dievo teismai nebus pasmerkimo, o veikiau gyvenimo įvertinimo teismai (2 Pt 2, 9). Nes Šventasis Raštas atskleidžia, kad teismo metu ne tik baudžiami nusidėjėliai ir nusikaltėliai, bet tuo pat metu išaukštinami teisieji ir ištikimieji - jie taip pat kartu su Kristumi teis šį pasaulį (1 Kor 6, 2-3). Tad tiems, kurie yra Kristuje ir kurie gyvena teisų gyvenimą Dievo akyse, ateities teismas suteikia paguodos.

Pabaigai verta paminėti, kad skirtingos teologinės mokyklos skirtingai aiškina atskiras Rašto vietas. Todėl ne visi krikščionys vienodai interpretuoja Biblijos liudijimus apie teismus. Iš čia kyla ir skirtingas krikščionių eschatologinis ateities vaizdas. Tačiau reikia pabrėžti, kad nors krikščionys turi skirtingus Dievo teismų planų supratimus, tačiau visgi jie bendrai sutaria esminiais šios didžios tiesos klausimais - kad Dievas Jėzaus Kristaus asmenyje teis pasaulį ir kad kiekvienas žmogus stos Dievo akivaizdon. 

Pastorius Ramūnas Jukna Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: