Titulinis / Pastoriaus žodis / Klausimai - atsakymai

339 | 2011 08 01 | Naujojo Testamento pranašai

Norėčiau sužinoti, kokia yra Jūsų nuomonė apie pranašus? Kaip Jūs manote, ar gali šiais laikais būti tikrų pranašų? Jei ne, kodėl? Jei taip, kodėl?

327 | 2011 05 02 | Tėvo vardas

Sveiki, noriu paklausti, kokį Tėvo vardą Jėzus Kristus apreiškė, paskelbė žmonėms (Jn 17, 6.26)?

320 | 2011 03 13 | Žmogaus dalis įtikėjime

Ne vienoje Biblijos vietoje parašyta, kaip Dievas užkietino širdį, leido klaidžioti tamsoje, vienus pašaukė, kitų - ne. Jo malonės galioje yra žmogaus praregėjimas... Tai ką tuomet lemia žmogaus pasirinkimas, laisva valia?

308 | 2011 01 17 | Dievo atvaizdas

Malonė ir ramybė jums! Jei Dievas yra Dvasia ir neturi nei atsiradimo pradžios nei pabaigos bei neturi jokio pavidalo lygaus žmogui ar gyvūnui, tai kodėl yra parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo veidą?

302 | 2010 12 17 | Siela ir dvasia

Vienas mano pažįstamas, remdamasis Biblija, teigia, jog žmogaus siela yra mirtinga. Pas Dievą keliauja tik dvasia. Bet kaip tada Enochas, kuris buvo perkeltas, arba Elijas?

282 | 2010 08 24 | Jėzaus nuodėmingumas

Sveiki, labai norėčiau sužinoti, ar Jėzus Kristus ant Kryžiaus tapo nusidėjėliu, ar nuodėmė įėjo į Jo vidų, ar Jis liko šventas?

269 | 2010 06 29 I „Midraš" ir „Sensus Plenorum"

Norėčiau paklausti, ar išties Jėzus bei kiti Naujojo Testamento autoriai, cituodami Senąjį Testamentą, savo veikaluose naudojosi rabinistiniu „midraš" aiškinimu bei taip vadinamu „Sensus Plenorum" metodu.

254 | 2010 04 30 I Naujas požiūris į apaštalo Pauliaus laiškus

Norėčiau plačiau sužinoti apie kontroversiškai evangelikų vertinamą NPP - („New Perspective of Paul") kryptį. Ar ja iš tiesų griaunamos tradicinės išteisinimo vien tikėjimu ir Kristaus kaip pakaitalo ant kryžiaus tiesos?