Titulinis / Pastoriaus žodis / Klausimai - atsakymai

2008 12 23 I Proceso teologija

Kas yra proceso teologija? Ką jūs asmeniškai manote apie proceso teologiją (process theology)? Ar tai bibliška?

2008 10 21 I Kas yra Šventoji Dvasia?

Kas yra Šventoji Dvasia?

Tai nors trumpas, bet labai platus ir neišsemiamas klausimas, nes liečia Dievo Trejybės doktriną.

2008 09 30 I Apie Charles Taze Russell

Norėjau jūsų paklausti apie Charles Taze Russell 1852-1916 m, gal teko susipažinti su jo komentarais Šventajam raštui, ir gal Universitete buvo minėta apie jį, jei taip kokio požiūrio reiktų laikytis į šią asmenybę.

2008 09 11 I Rekomendacijos

Gerb. pastoriau Giedriau,

Jūs studijavote teologiją Trinity Evangelical Divinity School. Mano supratimu, tai viena geriausių evangeliškos teologijos seminarijų JAV.

2008 09 02 I Tomo Akviniečio teologija ir filosofija

Kaip galėtumėte trumpai apibūdinti ir įvertinti Tomo Akviniečio teologiją ir filosofiją? Ar galima būtų jį priskirti prie prioritetiniu autorių, kurie šiandien aktualūs mūsų bendruomenėms?

2008 05 16 I Tikėjimas ir pažinimas

Kai kurios bažnyčios laikosi mokymo, jog kartą priėmęs Kristų, negali prarasti savo išgelbėjimo (išskyrus sąmoningą atsižadėjimą), nepaisant žmogaus tolimesnio nekrikščioniško gyvenimo.

2008 05 09 I Misticizmas

Krikščionybės istorijoje svarbų vaidmenį vaidino ypatinga šventųjų patirtis, taip vadinamas misticizmas. Ar panaši „mistinė patirtis" yra praktikuojama šiuolaikinėje krikščionybėje? Ką šiuolaikinė teologija kalba apie šį reiškinį?

35 | 2008 03 19 I Rekomendacijos

Pastoriau Giedriau, norėjau jūsų paprašyti, kad rekomenduotumėte knygą, (-as) (geriausiai angliškas), kuriose būtų lyginamos eschatologinės sistemos.