2009 02 03 I Dievo vardu

Noriu paklausti, kodėl yra skirstomi tikėjimai? Kodėl žmonės ieško Dievo vardo? Argi Dievas nėra virš visko? Juk JIS YRA ir tiek. Kodėl bandoma Jį įvardinti? Ar Biblija, t. y. gyvas Dievo žodis, iš tikrųjų mums nurodo remtis ar kalbėti Jo vardu? Juk Jis vienintelis - visagalis ir tik Jam meldžiamės.


Petras

37 metai

Šilute
Jūs iš karto uždavėte daug klausimų. Pasistengsiu į juos atsakyti glaustai ir apibendrintai. Manyčiau, sunku melstis tam, kurio nepažįsti. Visagalis Dievas, dangaus ir žemės Sutvėrėjas, nesislepia nuo žmogaus. Priešingai, Jis nori, kad būtų žmonių pažintas. Tuo tikslu ir užrašyta Biblija - Šventasis Raštas, kad ją skaitydami pažintume, koks yra tas Dievas, kuris Mozei prisistatė: „Aš Esu" (Iš 3, 14). Dar aiškiau Dievą pažįstame per Jo Sūnų Jėzų Kristų, kuris pats sakėsi atėjęs Jį apreikšti (Jn 17, 6).

Senajame Testamente Dievas atsiskleidė Mozei kaip galingas, visagalis Viešpats, o Jėzus Dievą atskleidė kaip mylintį Tėvą, - tai jau veda į artimus ir betarpiškus santykius, į bendravimą, kai asmenys, vis geriau pažindami vienas kitą, gali vienas kitu pasitikėti. Tikintysis apie Dievą galvoja ne tik kaip apie kažkur toli esantį Visagalį, nepasiekiamąjį, absoliutą, kuris nenori nieko bendra turėti su nusidėjėliais, bet ir kaip apie labai arti Esantįjį, mylintį Tėvą, kuriam svarbios visos mūsų gyvenimo smulkmenos.

Taip pat, be abejonės, tikintysis gali kalbėti Dievo vardu. Vieni iš paskutiniųjų Jėzaus žodžių mokiniams ir tiems, kurie per juos įtikės, buvo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen" (Mt 28, 19-20). Tai vienas iš daugelio Jėzaus pasakymų, kur esame įgalinami kalbėti Dievo vardu ir ne bet ką kalbėti, o tai, ko Jis mokė laikytis savo pirmuosius mokinius, o vėliau ir visus kitus, kurie per Jo žodį įtikės (Jn 17, 20).

Jums patarčiau skaityti Šventąjį Raštą - Bibliją, pradedant nuo Naujojo Testamento, ir po truputėlį rasite atsakymus į daugelį klausimų.

Pastorius Romas Tuominis

Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: