335 | 2011 09 19 | Jėzaus šeimos kapas

Ką Jūs manote apie atrastą Jėzaus šeimos kapą, kurį po I kryžiaus žygio atrado tamplieriai, palikę ten savotišką vizitinę kortelę?


Viačeslavas, 52 m., VilniusSveiki Viačeslavai, Jūsų klausimas pastūmėjo peržiūrėti dokumentinį kino filmą „Jėzaus šeimos kapas", kurio vis neprisiruošdavau peržiūrėti. Prieš kelis dešimtmečius Izraelyje atrasta senovinė kapavietė su palaikais. Apie šį atradimą amerikiečiai, dokumentinių filmų kūrėjas Simcha Jacobovicis, rašytojas Čarlzas Pelegrinas ir kino režisierius, filmo „Titanikas" kūrėjas Jamesas Cameronas, parašė bestseleriu tapusią knygą „Jėzaus šeimos kapas" ir sukūrė dokumentinį filmą. Jame pasakojama apie 1980 m. Jeruzalės priemiestyje Talpiote, gyvenamųjų namų komplekso statybvietėje, atsitiktinai aptiktą senovinę kapavietę. Kapavietėje archeologai aptiko dešimt osuarijų - specialių kalkakmenio urnų. Aramėjų kalba ant osuarijų išraižyti žodžiai skelbė, kad atrastoje kapavietėje palaidoti Juozapo sūnus Jėzus, dvi Marijos, Matas, Juozapas ir Jėzaus sūnus Judas. Praėjus 25-eriems metams, šią paslaptingą kapavietę ir urnas tyrinėti ėmėsi minėta amerikiečių grupė. Po kelerių metų darbo ir intensyvių tyrimų jie paskelbė, kad turi neva nedviprasmiškų įrodymų, leidžiančių teigti, kad Jeruzalėje buvo atrastas Jėzaus Kristaus ir jo šeimos kapas.

2000 m. sukurtas vaidybinis filmas „Palaikai" (orig. „The Body"), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko  Antonio Banderas, man kaip tikinčiajam, paliko pakankamai gilų įspūdį. Ten taip pat nagrinėjama panaši idėja, kad Jeruzalėje rastas kapas, kuris, įtariama galėjo būti Jėzaus kapas, ir įvairios tikinčių ir netikinčių žmonių reakcijos.

Jeigu yra kapas, kuriame yra Jėzaus palaikai, vadinasi Jis neprisikėlė, ir amerikiečių tyrėjai teigia, kad dėl šio atradimo ir su juo susijusių paslapčių gali tekti perrašyti krikščionybės istoriją. Taigi, dar viena sąmokslo teorija šalia Šventojo Gralio, Tamplierių paslapčių ir „da vinčių kodų".

Bet yra ir kiti liudininkai, kurie, negailėdami savo jėgų ir gyvybės, liudijo priešingus dalykus - kad Jėzaus kapas tuščias, kad Jis prisikėlė. Kalbu apie Jėzaus bendraamžius ir bendražygius. Štai apaštalas Paulius rašo: O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome apie Dievą, kad Jis prikėlė Kristų, kurio Jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia <...>. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių - pirmasis iš užmigusiųjų (1 Korintiečiams 15, 15-20).

Paulius nurodo ne vieną šimtą to įvykio liudininkų: Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus; ir kad Jis pasirodė Kefui, po to dvylikai. Po to Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šiol, o kai kurie yra užmigę. Po to Jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg ne laiku gimusiam, Jis pasirodė ir man  (1 Korintiečiams 15, 4-8).

Evangelijų autorių - Mato, Morkaus, Luko ir Jono - noras buvo taip pat perduoti šią žinią savo ir ateinančioms kartoms: Jėzaus kapas tuščias, Jis prisikėlė! O melagystė apie, neva nuslėptą kūną, jo pavogimą iš kapo, buvo paskleista ir to meto pasaulyje: Keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas įvyko. Tie susitiko su vyresniaisiais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų  ir primokė: "Sakykite, kad, jums bemiegant, Jo mokiniai atėję naktį Jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį įtikinsime ir apsaugosime jus nuo nemalonumų". Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Šis žodis yra pasklidęs tarp žydų iki šios dienos (Mato 28, 11-15). 

Taigi jau 2000 m. žmonija turi pasirinkimą: kieno liudijimu tikėti, o kieno netikėti. 

Štai tokia būtų mano nuomonė.

Siūlyčiau dar paskaityti straipsnius, kuriuos rasite: http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/59362  
http://www.btz.lt/article/articleview/1494/1/405  


Su pagarba,
pastorius Gintautas GruzdysŽiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: