429 | 2013 03 22 | Apie religiją

Esu girdėjęs nuomonę apie tai, kad religija nėra svarbi, svarbu yra tikėti Kristumi. Sakoma netgi, kad Jėzus Kristus ir atėjo į žemę sunaikinti religijos, nes Jis nuolatos prieštaravo fariziejams ir pan. Kokia jūsų nuomonė? Ar religija trukdo žmogui bendrauti su Kristumi?


Irmantas

 
Sveiki, „svarbu išsiaiškinti, ką mes vadiname religija, koks mūsų supratimas apie religiją,“ - rašo Th. Schirrmacheris knygoje „Religijos mokslas“.

„Jėzus sako: „Negali tarnauti Dievui ir mamonai“ (Mt 6, 24). Mamona gali simbolizuoti ir su tikėjimu konkuruojančią religiją. Pats žodis „religija“ Biblijoje tiesiogiai nėra vartojamas. Biblijoje religija nėra teorinė koncepcija, todėl tai, ar judėjimas, pasaulėžiūra arba gyvenimo būdas vadinamas religija, nėra lemiamas veiksnys.

Biblijoje didelis dėmesys skiriamas tam, kokiomis vertybėmis grindžiamas kasdienis gyvenimas. Kalbu ne apskritai apie tikėjimą Dievo egzistavimu. Tikėti Senojo ir Naujojo Testamento Dievu reiškia pasikliauti, laikyti Jį patikimu. Kai tiki Dievu, laikai Jį absoliučiai patikimu, rimtai priimi viską, ką Jis, kaip Kūrėjas, pasakė.

 Biblijoje daug kalbama apie širdį - ji yra svarbiausia žmogaus dalis, čia gimsta sprendimai, jutimai, norai. Širdis nulemia žmogaus gyvenimą. Jei Dievas ir Jo žodis paveikia žmogaus širdį, jis tiki ir myli Dievą visa širdimi. Tikėjimas ir gyvenimas yra vienovė. Jėzus sakė: „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.

Jei taip mąstysime, religija yra viskas, kas varžosi su šiuo bibliniu tikėjimu. Atsakykite sau: Kuo aš visiškai pasitikiu? Kas mano gyvenimui suteikia didžiausią prasmę? Kas formuoja mano širdį? Kas daro įtaką mano sprendimams ir yra svarbiausias? Į ką nukreiptas mano gyvenimas? Ką aš myliu labiau už viską? Kuo grindžiu savo norus?

Taip, Jėzus prieštaravo fariziejams, jų veidmainystei bei kietasprandiškumui - šios savybės yra tikėjimo priešai. Kodėl Jėzus jiems prieštaravo? Todėl, kad jie kalbėjo teisingus dalykus, bet elgėsi visiškai priešingai. Būtent veidmainystės raugo Jėzus ir įspėjo savo mokinius saugotis.

„Religija yra ne tik tuomet, kai ji garbina dievus, paskiria šventikus, pastato šventyklas, laiko pamaldas. Jei kas nors save laiko krikščioniu, bet savo kasdienybę grindžia astrologija, tai tikroji jo religija ir yra astrologija, o ne tikėjimas į Biblijos Dievą“, - sako teologijos daktaras Th. Schirrmacheris.
 
Daugiau šia tema žr. http://www.btz.lt/article/articleview/830/1/413/ .

Pastorius Darius Venslovas Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: