50 | 2008 04 13 I Pagalba iš Dievo

Su pagarba dėl tikėjimo trukmės ir patirties kreipiuosi į bažnyčios pastorius, kuriuos daugiau pažįstu, Gabrielių ar Giedrių, su klausimu: ką daryti, kai abejoji dėl svarbių gyvenimo pasirinkimų, kurių nebegali pakeisti, nes esi įsipareigojęs daugeliui žmonių, ir tuo pačiu metu kaip sutapimas tave patį ir tavo šeimą pradeda varginti sunkios ligos?


Jutana

37 metai
Nežinant konkrečios situacijos labai sunku tiksliau atsakyti į jūsų klausimą. Įmanoma nubrėžti tik pačias bendriausias gaires. Jūsų minimu atveju vertėtų ne tik raštu pasitarti su žmonėmis, kuriais pasitikite. Manau, kad būtų reikalinga rimtesnė sielovadinė pagalba, nes, esant situacijoje, kurią minite, vienam nėra lengva susivokti. Mat dažnai taip atsitinka, kad patys vieni, tik su Dievu bandydami susivokti panašiose situacijose, mes norimus atsakymus priimame kaip Dievo valią. Todėl reikalinga pagalba iš šalies.

Perskaitęs jūsų klausimą tiesiog pagalvojau: abejonės dėl svarbių pasirinkimų - kas tai? Ar blaivesnis praeities vertinimas, ar prislėgtos sielos pasimetimas? Užgulusios ligos - ar tai išbandymai, sutinkami einant gyvenimo keliu, ar tam tikros neteisingų pasirinkimų pasekmės?

Kaip ten bebūtų, Kristuje yra išeitis. Ar patiriate išbandymus, eidami teisingai pasirinktu keliu, ar turite neteisingų pasirinkimų vaisius - bet kuriuo atveju visiškai pasitikėkite savo Viešpačiu.

Patys melskitės ir prašykite kitų tikinčiųjų užtarimo maldų. Manau, nuo to reikėtų pradėti, nes svarbu ir pačiam turėti kiek įmanoma sveiką nuovoką, ir rasti tinkamus patarėjus, o be Dievo pagalbos tai sunkiai įmanoma.

Vadovaukitės Šventojo Rašto žodžiais iš Jokūbo laiško, kuriais autorius drąsina į sunkias gyvenimo situacijas patekusius krikščionis: Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jok 1, 5

Pastorius Gabrielius Lukošius

Bendrinti: