Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Istorijos labirintai

Reformacijos įtaka Vakarų kultūros pokyčiams (VIII dalis)

Reformacija ir mokslo pažanga
Istorijos mokslo pasaulyje daugybę metų nesiliauja diskusija apie Reformacijos ir mokslo iškilimo priežastinį ryšį. Akivaizdus faktas, kad šiuolaikinis mokslas užsimezgė Reformacijos epochoje ir vystėsi vien tik Vakarų pasaulyje.

Reformacijos įtaka Vakarų kultūros pokyčiams (VII dalis)

Reformacija ir meno raida
Liuteroniška dailė ir muzika
Pasak R. H. Baintono, galbūt dėl to, kad Liuteris į reformas įsitraukė jaunas, o dailininkas A. Diureris – senas, tai tam tikra prasme nulėmė, kad vaizduojamasis menas liuteronybėje užėmė menkesnę vietą nei muzika .

95 Liuterio tezės (istorinis kontekstas)

Kažkuriuo 1517 m. spalio 31 d. metu, Visų Šventųjų dienos išvakarėse, 33 metų Martynas Liuteris iškabino tezes ant Pilies bažnyčios Vitenberge durų.

„Reformacijai 500“ – M. Liuterio 95 tezės

Iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti šie toliau surašyti teiginiai bus aptariami Vitenberge vadovaujant garbingajam tėvui Martynui Liuteriui, laisvųjų menų ir šventosios teologijos magistrui, čia paskirtam jos skleidėju.

Reformacija. Bendroji apžvalga (I d.)

Šešioliktame amžiuje vykusi Reformacija yra didžiausias istorinis įvykis po krikščionybės gimimo. Jis ženklina Viduramžių pabaigą ir modernių laikų pradžią.

„Maištininkų katedros" II ir III dalių refleksija

2008-aisiais metais pasirodžiusi dr. Dainoros Pociūtės monografija Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių - italų evangelikų ryšiai papildė ne tik Lietuvos istorikų, literatūrologų, bet ir Evangelijos tarnautojų knygų lentynas.