Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Biblijos puslapiais

Bilio Gremo skaitiniai iš Biblijos internetu

Gerosios Naujienos centras kartu su internetine tarnyste „Ieškau Dievo“ kiekvienam susidomėjusiam dovanoja kasdienius skaitinius iš Šventojo Rašto, kurie padės augti dvasiškai.

Žodžio kupinas gyvenimas

Biblija - tai gyvenimo vadovėlis, šviesa, nušviečianti žmogaus kelią, tikėjimo ir praktikos rodyklė krikščioniui. Biblija yra Dievo žodis - Jo ypatingas apreiškimas, padedantis žmogui teisinga linkme nukreipti savo kelius.

Bevardė misionierė

Senasis Testamentas šiandien kartais aršiai puolamas. Kai kurie, ir ne tik ateistai, jam negaili aštrių žodžių. Teigiama, kad Biblija – ypatingai pirma jos dalis – perdėm smurtinė ir nehumaniška knyga. Iš tiesų Biblija daugelyje vietų yra tiesiog įžeidžiančiai žiaurus veikalas. Smurto joje netrūksta.

Ko apie darbą moko Patarlės

Ne tiek daug eilučių Patarlių knygoje tiesiogiai kalba apie darbą, kaip aš tikėjausi. Nagrinėjama tema apima sunkų fizinį darbą, tarnystę, triūsą, darbštumą, stropumą, skirtingus amatus, turto kaupimą (bei įvairias interpretacijas šiomis temomis).

Sąžinė ir Biblija harmonijoje

Atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje (2 Kor 4, 2).
Iš konteksto žinome, jog šie Pauliaus žodžiai atitinka jo pamokslavimo būdą ir jo darbų tikslus.

Kaip skai­ty­ti Bib­li­ją

Ar neskaitėte?<...> Jei būtumėte supratę, ką reiškia <...> (Mt 12, 3-7). Rašto žinovai ir fariziejai uoliai skaitė įstatymą. Jie nuolatos tyrinėjo šventas knygas, susimąstydami apie kiekvieną žodį ir raidę.

Biblinis požiūris į nesėkmę

Ilgai galvojau, apie ką galėčiau kalbėti kaip ekspertas, kokią sritį aš išmanau ir kur turiu daugiausiai patirties. Galiausiai nusprendžiau kalbėti apie nesėkmes.

Širdžių užkietėjimas ir Jėzaus rūstavimas (II)

Broliai, aš meldžiu, kad nei vienas iš mūsų nebūtume veidmainiai, nes Viešpats Jėzus jų nepakenčia. Jis nesirūpina išbalintais antkapiais, nes smerkia visus klaidatikius.