Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Biblijos puslapiais

Gyvenimas iš visos širdies (III)

Save ir jus saikdinu iš visos širdies tarnauti Dievui dėl tos meilės, kurią mes įgijome Kristuje Jėzuje. Pažvelkite, štai jis kabo ant medžio!

Gyvenimas iš visos širdies (II)

Brangūs draugai, pasirinkite ginklą ir nepalikite kovos vietos, net jei baigėsi visi šaudmenys.

Gyvenimas iš visos širdies (I)

Nėra nieko keisto, kad tam, kuris darbuojasi iš visos širdies, gerai sekasi. Tai visiškai įprastas reiškinys, kai tuo tarpu vangiai, abejingai, nenoriai dirbantys beveik neabejotinai patiria nesėkmę.

Kaip aš išmokau džiaugtis gyvenimu

Krikščionys mėgsta vienas kito klausinėti, kokia jų mėgstamiausia Biblijos knyga. Mums tiesiog įdomu žinoti, kaip žmonės susiliečia su Šventuoju Raštu, ypač tie, kurie rašo knygas apie Bibliją.

Evangelijos formos

Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu, kurį mažas vaikas gali perbristi, o drambliui tenka plaukti. Ji tokia paprasta, kad gali suprasti vaikas, ir tokia gili, kad gali būti tyrinėjama didžiausių protų.

Širdies ramybė (II)

II. Taigi mes su jumis pakalbėjome apie tai, kas yra ramybė. Dabar pereisime prie antrojo punkto ir pamėginsime išsiaiškinti, kaip ją pasiekti. Aš jau sakiau, kad Dievas žada dovanoti ramybę, atsižvelgdamas į tai, ar vykdomi Jo įsakymai.