Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Biblijos puslapiais

J. Kalvino komentaras Pirmajam Petro laiškui (tęsinys)

Mylimieji, maldauju jus kaip svečius ir ateivius: susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižia jus kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną (1 Pt 2, 11-12).

J. Kalvino komentaras 1 Petro laiškui (tęsinys)

Tad jums, kurie tikite, Jis yra brangus, o nepaklūstantiems „tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola“. Jie suklumpa, neklausydami žodžio; tam jie ir skirti. . (1 Pt 2, 7-10)

Kurie Biblijos pažadai yra skirti man?

Nedaug dalykų taip paguodžia kaip ištesėtas pažadas, ir nedaug dalykų įskaudina labiau nei neištesėtas pažadas. Žinojimas, kad garbiname Dievą, kuris ištesi savo pažadus, teikia mums didelį džiaugsmą.

Psalmės: pasakojimas apie vietą tarp dviejų pasaulių

Studijuodama hebrajų kalbą aš verkiau. Tai buvo pirmasis mano semestras Trinity universitete, kuriame studijavau beveik prieš devynerius metus. Dr. Magary aiškino Rūtos knygos gramatiką ir sintaksę. Jis mylėjo kiekvieną jotą ir kiekvieną Dievo žodžio dalelę.

Tikrasis dievotumas (112 psalmė)

Norėčiau pakviesti patyrinėti 112 psalmę, tačiau pradžioje pažvelkime į šalia esančias psalmes. 111 psalmė prasideda taip: Girkite Viešpatį. 113 psalmė taip pat prasideda paraginimu: Girkite Viešpatį, taigi visos trys psalmės yra susijusios - visų pradžioje skamba raginimas girti Viešpatį.

Dvylika Dievo žodžio teikiamų palaiminimų

Jei jaunimas yra mūsų ateitis, tuomet turbūt natūraliai kyla klausimas: Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Ir šį klausimą, ir atsakymą į jį randame 119 psalmėje: Laikydamasis Tavo žodžių (Ps 119, 9).

Širdies užkietėjimas (II)

Kartais aš eidavau per tamsą, nematydamas šviesos.Turiu prisipažinti, kad jaučiu didelę gėdą ir gilų liūdesį dėl to, jog kartkartėmis man būdavo vis vien, ar Jo veido šviesa apšviečia mano kelią, ar ne.

Naujo gyvenimo jėga (Rom 8, 1-39)

Laiško romiečiams autorius 6 skyriuje rašo, kad būdami vienybėje su Jėzumi Kristumi mes gyvename naują gyvenimą.

Dievo žodis pakeis tavo mąstymą

Ar pamenate, kada paskutinį kartą mokėtės mintinai kokią nors Šventojo Rašto ištrauką? Mokydamasis Biblijos mokykloje? O gal dar anksčiau, sekmadieninėje mokykloje, kai gavote užduotį išmokti 23-ąją psalmę? Nepamenate kada? Nieko tokio, gal dar prisiminsite.

Širdies užkietėjimas (I)

Izraelio sūnūs, išėję iš Egipto ir 40 metų keliavę per dykumą, buvo regimas gyvojo Dievo Bažnyčios atvaizdas- ne atvaizdas paslėpto išrinktųjų ir išgelbėtųjų Kūno, bet visų tų, kurie vadina save krikščionimis