Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Ev. tikėjimo pagrindai

Kai abejonės virsta netikėjimu

Abejonė nėra netikėjimas. Tačiau abejonė gali virsti netikėjimu. Šiuo pagrindiniu principu turėtume vadovautis, mąstydami apie abejones. Tikint natūralu abejoti.

Laisvė, suvokiant priklausomybę

Prieš keletą metų vienoje mūsų rengiamoje konferencijoje apsilankė Džordžas. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis buvo aklas. Jo trapi fizinė sveikata visada jam buvo našta, tačiau labiausiai jis kentėjo dėl to, jog manė, kad Dievas jį atmetė.

„Kodėl tu taip jautiesi?" - paklausiau aš.

Ar jūsų Jėzus per mažas?

Pamenu mažą, bet nepaprastos sėkmės susilaukusią J. B. Filipso (J. B. Phillips) išleistą knygutę, pavadinimu „Jūsų Dievas per mažas“.

Dar kartą apie tobulą Dievo valią

Mes, krikščionys, labai stengiamės sužinoti Dievo valią savo gyvenimui, o supratę tai, dedame visas pastangas, kad tai mūsų gyvenime išsipildytų.

Dvi tarnystės

Pirmoji tarnystė, kurią kiekvienas esame skolingi vienas kitam yra klausytis kito. Taip kaip mūsų meilė Dievui prasideda nuo jo Žodžio klausymosi, lygiai taip pat meilė broliui prasideda mokantis jo klausytis.