Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Ev. tikėjimo pagrindai

Apie prieštaravimus „Sola Scriptura“

Pamenu, kad pradėjęs tarnauti visu etatu mąsčiau, jog didelę dalį laiko turėčiau skirti apologetikos tyrinėjimui ir studijoms. Tai tapo netikėtu daugybės palaiminimų šaltiniu.

Malonės disciplinos

Kodėl mums reikia malonės disciplinų?
Krikščioniškos disciplinos nėra skirtos tam, kad patobulintume save.

Keturi būdai kartėliui įveikti

Neseniai viena mergina paprašė manęs padėti jai įveikti kartėlį. Ją sužeidė skausmingi artimo krikščionio kaltinimai bei veidmainystė.

Nuostabiausias dalykas

Įsivaizduokite, kad jūs vienas lipate į kalną. Tai nėra paprastas kalnas. Žemė po jūsų kojomis dreba, o visą kalną gaubia rūkas. Jo viršūnę dengia didelis tamsus debesis. Griaudžia ir žaibuoja.

Kaip patirti Dievo artumą

Tu gali patirti Dievo artumą. Tai – Dievo pažadas. Dievas kviečia mėgautis artimu bendravimu su Juo, bet tai taip pat reiškia, kad jūsų tikėjimas bus išbandomas (Jok 1, 2–4).

Stulbinanti Dievo malonė

Nors ir žinome Šventojo Rašto tvirtinimą, jog Dievas yra maloningas, tačiau daugeliui mūsų sunku tuo patikėti.