Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Ev. tikėjimo pagrindai

Tikrasis Naujųjų metų džiaugsmas

Viešpats, jūsų Dievas, visada aprūpina ją, Jo akys stebi ją ištisus metus. (Įst 11, 12)
Šioje eilutėje slypi istorinė nuoroda į Kanaano kraštą. Kaip kontrastas jam pateikiamas Egiptas, kuriame izraelitai anksčiau kurį laiką gyveno vergaudami ir kentėdami nepriteklius.

Didžiausia Kalėdų dovana

Maždaug septynis šimtus metų prieš Kristaus gimimą pranašas kalbėjo: Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas (Iz 9, 6). Ši pranašystė išsipildė: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16).

Mylimi, bet kenčiantys

Iš Jėzaus palyginimo apie sėjėją (Mt 13, 1-9. 18-23) nesunku suvokti, jog žmogaus elgesys išmėginimų metu atskleidžia jo tikėjimo tikrumą. Sėkla, kritusi į akmenuotą dirvą, sudygo greitai, tačiau nuo saulės kaitros, kuri simbolizuoja išmėginimus ar persekiojimus, daigelis greitai sunyko.

Bijoti Viešpaties jam bus džiaugsmas

Krikščionys negali būti žemės druska ir pasaulio šviesa, jei jie negerbia Dievo šventumo ir Jo žodžio. Tik Dievą gerbianti tauta klestės. Kas yra Dievo baimė?

Ugdykimės sveiką Dievo baimę

Užaugau tėvų rančoje Oklahomos valstijoje, kur mano tėvas buvo laikomas vienu geriausių ūkininkų. Niekas nemokėjo taip išjodinėti arklių kaip mano tėvas. Jis išmokė mane ir keturis mano brolius jodinėti ant laukinių mustangų. Taigi išmokau saugiai jaustis tarp šių didžiųjų arklių.

Pažinti Kristų ir panašėti į Jį

Kai kas išmintingai pastebėjo: „Vienas pavojingiausių žmogaus paklydimų yra pamiršti, ko siekė." Tai itin tinka ir krikščionio gyvenimui. Nuklysti nuo kelio išties labai lengva. Koks yra krikščionio gyvenimo tikslas? Jei tai pamiršime, vargu ar pasieksime.

Krikščioni, suvok, kam priklausai

Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse.

Mokinystės kaina

Apklausų organizatorius Džordžas Galupas teigia, kad tik mažiau nei 10 procentų krikščionių evangelikų galėtų būti vadinami pasišventusiais. Daugelis išpažįstančiųjų krikščionybę neturi krikščionybės pagrindų ir nesielgia kaip tikri krikščionys.

Palikite tai, kas vaikiška

Prieš kelis dešimtmečius mes patyrėme didžiulį Dievo Dvasios išsiliejimą. Tūkstančiai žmonių išgyveno dramatiškus pokyčius.

Sekant Viešpačiu

Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, <…> kad pažinčiau Jį, Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose, suaugčiau su Jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių.