Apie pasirinkimus

Vienas didžiausių iššūkių man, anglui, Amerikoje - automatizuoti telefono skambučių centrai. Nespėjęs atsiimti siuntinio iš kompanijos, turi jiems skambinti ir sutarti naują siuntinio atsiėmimo laiką. Tačiau problema ta, kad skambinant tave sujungia ne su žmogumi, o su robotu, užprogramuotu atpažinti, ką sakai angliškai, arba, tiksliau, užprogramuotu atpažinti tai, ką tu sakai amerikiečių anglų kalba.

Kiekvieną kartą skambindamas į tą kompaniją aš stengiuosi kalbėti taip, kad mane suprastų, o kalbantis robotas, atrodo, vos laikydamasis nesusijuokęs, vis prašo mane pakartoti. Britui - tai didžiulis pažeminimas, tarsi kas būtų sukūręs šią sistemą norėdamas atsikeršyti už beveik du amžius kolonijinės valdžios. Tad apsispręsti skambinti į tą kompaniją man tikrai nelengva.

Kartą po eilinio tokio skambučio pagalvojau, jog ši košmariška situacija daugeliui mūsų yra gerai pažįstama. Kuo toliau, tuo sunkiau gyvenime darosi daryti sprendimus ir judėti pirmyn. Mes jaučiamės tarsi  paralyžiuoti: nesugebame apsispręsti dėl draugysčių, pasimatymų, santuokos, pinigų, šeimos, karjeros... Tik greičiausiai apsispręsti negalime ne dėl to, kad kalbame netaisyklingu akcentu. Tai gali būti dėl to, kad garbiname ne tą dievą.

Atvirų alternatyvų „dievas"?

1 Karalių knygos 18 skyriaus 21 eilutėje aprašomas lemtingas apsisprendimo momentas. Tai - lemiamas Izraelio Dievo ir netikro dievo, vardu Baalas, susidūrimas. Elijas kviečia Dievo žmones vieną kartą ir visiems laikams pasirinkti arba juos išvadavusį gyvąjį Dievą, arba šį jų širdis užvaldžiusį netikrą dievą: „Ar ilgai jūs svyruosite? Jei Viešpats yra Dievas, sekite Jį, o jei Baalas, sekite Baalą." Tauta neatsakė nė žodžio (1 Kar 18, 21).

Atrodė, jog izraelitai pasidarė negabūs arba nenorėjo apsispręsti. Jie norėjo apsidrausti nuo rizikos, tiesiog laikytis nuošaly ir išsaugoti visas galimybes.

Kuo mes, gyvenantys XXI amžiuje, skiriamės nuo jų? Ar pirmenybę teiktum tvirtam, negrįžtamam pasirinkimui, ar visgi norėtum turėti galimybę prireikus grįžti atgal? Ar kada nors pastebėjai, jog bijai įsipareigoti? Ar pakviestas į vakarėlį atsakai: „Galbūt", užuot sakęs „taip" arba „ne"? Ar laikai savo išmanųjį telefoną visados, net ir susirinkimų metu, įjungtą, tarsi kažkas kita tau būtų svarbiau už tai, kur esi ir ką darai dabar? Ar sutelki dėmesį į asmenį, su kuriuo kalbiesi po bažnyčios tarnavimo, ar visgi pro pašnekovo petį dairaisi geresnio pašnekovo? Jei taip, gali būti, kad garbini atvirų alternatyvų dievą.

Žmonės delsia pasirinkti studijų kryptį, eina apsipirkti tik į tas parduotuves, kurios leidžia prekes grąžinti, tampa įprasta daug metų vaikščioti į pasimatymus prieš susituokiant, jei apskritai nusprendžiama tuoktis. Mes pasilikome teisę turėti atviras alternatyvas visose savo gyvenimo srityse - nuo sekso iki dvasingumo.

Reikalavimas pasirinkti

Knygoje „Pasirinkimo paradoksas" (The Paradox of Choice) psichologas Barry Schwartzas paaiškina, kodėl mums taip sunku įsipareigoti, kodėl mėgstame pasilikti daugybę galimybių. Jis teigia, jog mūsų kultūra reikalauja pasirinkimų. Mes reikalaujame pasirinkimų. Mes įsivaizduojame, jog kuo daugiau alternatyvų, tuo daugiau laisvės. Ir daugelis žmonių galvoja, jog pati geriausia alternatyva - neribota laisvė.

Tačiau ironiška, kad „turėdami beveik neribotą kiekį pasirinkimų mes netampame laimingesni, - rašo B.  Schwartzas. - Prieinamų pasirinkimų skaičius gali būti pernelyg didelis, todėl džiaugtis visišku atsidavimu kam nors tampa dar sunkiau. Net jei mes kam nors ir pasišvenčiame, mūsų kultūra verčia mus jaustis nepatenkintais savo pasirinkimu."

Kartą apsilankęs kavinėje stovėjau eilėje už kliento, kuris užsisakė didelį puodelį vanilininės kavos be kofeino, be cukraus ir su pieno, pakaitinto iki 60 laipsnių, puta. Stovėdamas eilėje galvojau: „Gal ir aš norėčiau kavos, su iki 60 laipsnių pakaitintu pienu?" Netikėtai prieš mane stovėjusio žmogaus pasirinkimas taip mane paveikė, kad aš tapau nepatenkintas savo paties pasirinkimu. Aš pradėjau dvejoti. Tapo nebeaišku, ko aš išvis noriu. Tapau susirūpinęs ir neryžtingas, nebežinojau, ką pasirinkti: įprastą kavą ar tokią, kurią užsisakė šis žmogus? Ar tai tikrai yra pasirinkimo laisvė? O gal tai - vergovė?

Kas būtų, jeigu tokią nereikšmingų alternatyvų įvairovę, kokią turime kavinėje, perkeltume į reikšmingesnes sritis: kur turėtume dirbti, kur studijuoti, kur gyventi, su kuo susituokti ar net ką garbinti? Atrodo, jog kuo daugiau variantų turime, tuo baisiau pasirinkti. Mes pradedame išsisukinėti. Bijome suklysti ir nenorime apriboti savo galimybių. Iš tiesų mes taip bijome apsispręsti, jog paprasčiausiai atsisakome rinktis. Tačiau taip elgdamiesi mes garbiname stabą - netikrą dievą, vieną iš mūsų kultūros baalų, kurio vardas „atviros alternatyvos".

Nesirinkti taip pat yra pasirinkimas

Daugybę kartų izraelitai buvo išvaduoti iš vergijos - vėl ir vėl, didingai ir stebuklingai išvaduoti gyvojo Dievo. Egipto dievai prieš Jį buvo bejėgiai, kaip ir kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių dievai. Tačiau 1 Karalių knygos 18 skyriuje izraelitai nulenkia galvas prieš Baalą, garbina dievą, kuris netrukus bus nugalėtas.

Turėtume tuo bjaurėtis. Tačiau ar šiandien mes, Dievo žmonės, esame kitokie? Didingai ir stebuklingai per Kristaus mirtį ir prisikėlimą mes buvome išgelbėti iš nuodėmės vergijos. Ir vis dėlto daugelis iš mūsų garbiname Kristaus nugalėtus dievus, net ir žinodami, kad jie yra nugalėti dievai, kurie, jei prisirišime prie jų, nuves mus į mirtį.

Mes garbiname atvirų alternatyvų dievą, kuris mus ir pražudys. Jis sugriaus mūsų santykius, sakydamas, jog geriau pernelyg neįsitraukti ir niekam neįsipareigoti. Jis pražudys mūsų tarnavimą, sakydamas, jog geriau savaitgaliais skirti laiko sau, o ne kitiems. Jis trukdys mums aukoti, sakydamas, jog šiais nestabiliais laikais tau bet kada gali prireikti šių pinigų. Jis nužudys mūsų džiaugsmą Kristuje, sakydamas, jog geriau nebūti pernelyg dvasingam. Tačiau labiausiai gąsdina tai, jog daugelis nė nenutuokia, kad garbina šį atvirų alternatyvų dievą, nes jis apsimeta, kad visai nėra dievas.

Iš tiesų jis žada laisvę nuo visų dievų ir visų atsakomybių. Jis sako: „Būk atviras visoms alternatyvoms. Garbink mane, ir tau nereiks niekam tarnauti. Nereikia jokių įsipareigojimų, jokio pasišventimo. Visiška laisvė."

Panašiai galvojo ir izraelitai, manydami, jog nieko nesakydami jie nepasišvenčia stabui (1 Kar 18, 21). Tačiau pasirinkę neapsispręsti, jie apsisprendė. Atsisakydami veikti, jie iš tiesų nusigręžė nuo juos išgelbėjusio gyvojo Dievo ir pasidavė amoraliam dvasinės paleistuvystės aktui, garbindami atvirų alternatyvų dievą. Kai kurie šiuolaikiniai vertimai apibūdina šiuos Dievo žmones kaip „dvejojančius" tarp dviejų pasirinkimų, tačiau hebrajų kalbos žodis artimesnis žodžiui „šlubuoti, suglebti". Jų neapsisprendimas juos suluošino.

Gyvasis Dievas - mylintis, triasmenis Dievas - sukūrė mus ne tam, kad ieškotume atvirų alternatyvų. Jis sukūrė mus ne tam, kad baimintumės daryti sprendimus. Jis sukūrė mus ne tam, kad būtume kaip Roberto De Niro herojus 1995 metų filme „Karštis" - žmogumi, kuris prisiekia niekados neįsitraukti į nieką, nuo ko negalėtų pabėgti per 30 sekundžių. Dievas sukūrė mus gebančius prisiimti atsakomybę, gebančius įsipareigoti ir pasišvęsti Jam ir kitiems. Jis sukūrė mus gebančius rinktis.

Kai laukti neišmintinga

Be abejo, gerai yra pasiruošti sprendimui: melstis, ieškoti patarimo Šventajame Rašte, tartis su išmintingais krikščionimis. Kuo svarbesnis sprendimas, tuo dėmesingesni turėtume būti. Tačiau ateina akimirka, kai stabtelėjimas tampa delsimu, kai daugiau laukti yra neišmintinga. Ateina momentas, kai neapsisprendimas tampa stabmeldyste. Tai kalba apie nepasitikėjimą Dievu, kuris žino, kokius spendimus mes padarysime, ir rūpinasi, kad visa išeitų mums į gera, kad Jam kiltų šlovė. Elkis išmintingai, bet pasikliauk Dievo suverenumu bei gerumu ir pasirink. Apsispręsk. Prisiimk atsakomybę. Būk nuoširdus ir nesiblaškyk. Jokūbas apie tai rašo: Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties, - toks svyruojantis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus (Jok 1, 6-8).

Pasitikėk, jog Dievas yra geras ir suverenus, Jis padės. Jeigu Jo Sūnaus žudikų sprendimai galiausiai išėjo mums į gera (Apd 4, 27-28), tai kodėl abejojame, kad Jis nori gero mums ir pagelbės, jei kartais ir pasirinktume nevykusiai?

Kita priežastis nusigręžti nuo atvirų alternatyvų dievo yra štai kokia: gyvasis Dievas pats yra Dievas, kuris pasirenka, kuris nusprendžia, ir Jis sukūrė mus panašius į save.

Mokantis apsispręsti

Laiške efeziečiams skaitome: „Jis išsirinko mus Jame prieš pasaulio sutvėrimą" (Ef 1, 4). 1 Laiške korintiečiams rašoma: „Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius" (1 Kor 1, 27). 2 Laiške tesalonikiečiams taip pat sakoma: „Dievas jus nuo pradžios išsirinko išgelbėjimui per Dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą" (2 Tes 2, 13).

Jeigu gyvasis Dievas būtų kaip mes, linkęs vaikytis atvirų alternatyvų, mes nebeturėtume ko viltis - tik amžinos kančios.

Taigi, leiskite paklausti, kokioje savo gyvenimo srityje jūs vis dar flirtuojate su atvirų alternatyvų dievu? Kurioje sferoje vis dar nenorite apsispręsti? Gal bijote įsipareigoti kitam žmogui - galbūt vengiate santuokos? Gal nesate atsidavę darbe? Gal ir jums dirbant viename iš naršyklės langų atverta ir jūsų Facebooko paskyra, viliantis, kad kas nors jums parašys? Gal jūsų akys be paliovos bėgioja, ieškodamos ko nors geresnio?

Galbūt ir bendraudami su Dievu jūs norite išsaugoti daugybę galimybių, ir tai neleidžia tau pernelyg pasišvęsti? 1 Karalių knygoje Elijas kalba mums, ragindamas: „Pasirinkite."

Jūs turite visą reikalingą informaciją apie Dievą. Gana šio neįsipareigojančio, bijančio rizikuoti, bevalio, Dievą pamirštančio nebrandumo. Arba, kaip sakoma kai kuriuose šiuolaikiniuose vertimuose - „laikas užaugti!"

Rašau tai su ašaromis. Apžvelgdamas paskutiniuosius 20 savo krikščioniško gyvenimo metų matau, jog ne kartą garbinau ir tarnavau atvirų alternatyvų dievui. Matau, kad ir daug kitų daro tą patį. Kiek daug, pavyzdžiui, bijo pasišvęsti santuokai, nes atvirų alternatyvų dievas nekenčia santuokos... Jis žino, kad santuokos ceremonijos metu mes privalome pasižadėti „palikti visa kita", o tai reiškia palikti visas kitas alternatyvas.

Atvirų alternatyvų dievas yra žiaurus ir kerštingas dievas. Jis sudaužys tavo širdį. Jis neleis nė vienam tapti pernelyg artimu. Tačiau jis yra linkęs tyčia kenkti, todėl jis neleis nė vienam ir pernelyg toli atsitraukti, nes tai reikštų, jog jie „iškrenta iš šio žaidimo". Ir taip be galo - vargindamiesi, nusivildami, pasimetę, puldami pirmyn ir vėl atsitraukdami atgal - blaškomės tarsi paplūdimio bangos, niekados nepasirinkdami vieno ar kito kelio. Mes tampame panašūs į alkaną žmogų, sėdintį prie valgiais nukrauto stalo, bet mirštantį iš bado, nes niekaip negali pasirinkti, ką valgyti: vištieną ar krevetes.

Atvirų alternatyvų dievas yra ir melagis. Jis žada, kad pasilikdamas atviras visas duris tu gali turėti viską. Tačiau galų gale tu negauni nieko.  

Tu turi pasirinkti

Jėzus sakė: „Negali tarnauti dviem šeimininkams." Kiekvieną akimirką tu renkiesi, kuriuo keliu eisi,  paskui ką seksi. Ir jei pasirenkate atvirų alternatyvų dievą, negalime tuo pat metu pasirinkti ir trivienį Dievą, tą, kuris sąmoningai atsisakė visų kitų alternatyvų, kad išgelbėtų tave. Niekas labiau nesusiaurina pasirinkimo galimybių, kaip sprendimas leisti prikalti savo rankas ir kojas prie medinio kryžiaus.

Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys, mylėtum Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes Jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas (Įst 30, 19-20).

Pasirink begalinių galimybių Dievą, kuris pasirinko apriboti save tam tikru metu, tam tikroje vietoje ir tarp tam tikrų žmonių. Pasirink Dievą, atsisakiusį visų kitų alternatyvų ir pasirinkusį vienintelę Nuotaką. Pasirink Dievą, pasirinkusį nenužengti nuo kryžiaus tol, kol Nuotaka bus išpirkta.

Pasirink siaurą kelią.


http://www.desiringgod.org
Vertė Lina Tamonytė

 

Bendrinti: