Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Minčių eskizai

Apie iliuzijų netekimą

„Jėzus... jais nepasitikėjo... Jis... žinojo, kas yra žmogaus viduje“ (Jn 2, 24-25).

Nepaliaujama tarnystė

„Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaujamai tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų?“ (Dan 6, 20).

Rasti kelią namo

„Kuris (Dievas) guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami“ (2 Kor 1, 4).

Esu Tavo vaikas

Aš myliu, Viešpatie, Tave
kaip nuolankus ir geras vaikas,
ir... kaip maištingas myliu aš Tave!..

Visiškas viešpatavimas

„...mirtis jau nebeturi Jam galios. ... o kad (Jis) gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“ (Rom 6, 9-11).

Jei nebūtų Dievo...

Trumpam pamąstykite, kokia būtų žemė, jei joje nebūtų Dievo? Jūs manote, kad ir dabar žmonės pakankamai žiaurūs?

Namas ant uolos

„Užėjus potvyniu, srovė atsimušė į namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos“ (Lk 6, 48).

Ne tobulumas, o atleidimas

Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.
2 Korintiečiams 5, 21