Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Minčių eskizai

Pasilikti tikėjime

„Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: “Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę”.
Apaštalų darbų 14,22

Palaiminimai rūpesčiuose

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ (Fil 1, 6).

Laikas kalbėti

„Kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15-16)

Gabrielius gyvas!

Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!
Evangelija pagal Luką 15, 32

Kristaus mąstymas

Apaštalas Paulius nesakė, kad mes esame tobuli arba, jog visuomet viskas pasiseka. Tačiau jis sakė, kad mes, tikintieji Jėzumi, Dievo Sūnumi, esame apdovanoti Kristaus mąstymu.