Kur taika ir ramybė?

„Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1).

„Jūs vis dar tikitės taikos ir ramybės?“, – 1984 m. žurnalistas paklausė Bobo Dylano (Bob Dylan). „Nebus jokios taikos“, – atsakė muzikantas. Šis jo atsakymas sukėlė neigiamą visuomenės reakciją. Nors vargu, ar kas nors ims neigti, jog mūsų laikais taika – labai nepastovus reiškinys.

Maždaug 600 metų prieš Kristų dauguma pranašų pranašavo taiką. Tačiau Dievo pranašo Jeremijo tarp jų nebuvo. Jis skelbė Izraeliui Dievo žodžius: „Pakluskite mano balsui, ir Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta“ (Jer 7, 23). Tačiau žmonės vis iš naujo atmesdavo Viešpatį ir Jo įsakymus. Klaidingi pranašai kalbėjo: „Taika! Taika!“ (Jer 8, 11), o Jeremijas pranašavo negandą. 586 m. prieš Kristų Jeruzalė krito.

Tačiau tarp griežtų Jeremijo pranašysčių mes randame ir nuostabių dalykų. Tai Dievo, kuris mus myli, kaip niekas kitas, paveikslas. „Aš amžina meile tave pamilau (...) Aš atstatysiu tave“, - savo maištingai tautai sakė Viešpats (Jer 31, 3-4).

Mūsų Viešpats yra meilės, taikos ir ramybės Dievas. Konfliktas kyla, nes mes patys prieš Jį sukylame. Nuodėmė atima iš mūsų vidinę ramybę ir naikina pasaulio taiką. Tačiau Jėzus atėjo į žemę, kad sutaikytų mus su Dievu ir duotų sielos ramybę. „Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1). Jo žodžiuose yra daugiau vilties negu visuose kada nors parašytuose žodžiuose.

Nesvarbu, ar mes gyvename konflikto zonoje, ar džiaugiamės ramiu gyvenimu, Kristus mus kviečia į savo taiką ir ramybę.

Viešpatie, dėkojame Tau už Tavo ramybę, kurios negali sugriauti joks karas ar konfliktas. Padėk mums nurimti Tavyje.

„Dievas negali mums duoti laimės ir ramybės už savo Paties ribų. Be Jo taikos nebūna“ - C. S. Lewis

 

http://jezus.lt/news/1781/15/Kur-taika-ir-ramyb%C4%97/

 

Bendrinti: