Priespauda ir paguoda

„Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16, 33)

Tiek daug dalykų mus neramina ir spaudžia. Nerimas dėl pinigų, nerimas dėl buto, nerimas dėl sveikatos, nerimas dėl ateities, nerimas dėl darbo ir nerimas dėl vaikų arba tėvų. Daugelis nori mus prispausti: „mielas“ kaimynas, kolegos, viršininkas...

Jėzus visa tai žino, nes Jis gyveno Žemėje pakankamai ilgai, ir žino, kaip žmonės kartais elgiasi vieni su kitais. Jis žino, kad Jo mokiniai to neišvengs, kitaip Jis juos geriau iškart būtų paėmęs į dangų.
Kai mes skaitome apaštalo Pauliaus gyvenimo istoriją, matome joje daug kančios, skurdo ir neteisingo persekiojimo.

Jėzus visada sakydavo savo mokiniams: jus persekios, jums darys blogus dalykus, manydami, kad tai patinka Dievui. Jis žino, kiek kai kurie mokiniai kenčia dėl Jo vardo. Ir Jis pasitiki mumis. Jis žino, kad mes nesame maži, jautrūs kūdikiai, bet stiprūs mokiniai, nes Šventoji Dvasia gyvena mumyse.

Taigi Jėzus mus drąsina: Jis žino tiesą, Jis žino mūsų situaciją. Jis niekada mūsų nepalieka ir nepamiršta. Jis yra čia, stovi šalia ir laiko virš mūsų savo ranką. Kai mums trūksta jėgų, Jis duoda mums Šventosios Dvasios jėgą. Kai mums trūksta vilties, Jis vėl mus padrąsina. Kai prarandame džiaugsmą, Jis nori mus naujai pripildyti savo džiaugsmo dvasia. Kai neturime ramybės, esame išsigandę ir panikuojame, Jis nori naujai padrąsinti mūsų širdis ir suteikti ramybės. Taip, Jis tai gali!

Jis nugalėjo pasaulį. Ir mes nugalėjome jį kartu su Juo. Kai mes nusižeminame prieš Jį ir sakome: tebūna man pagal tavo valią, tada Jis laisvai gali veikti mūsų širdyse. Tada Jis gali duoti mums savo džiaugsmą. Jame esu saugus, net esant stipriausiai audrai. Aš kabinuosi į Jį, atiduodu savo norus ir likimą į Jo rankas ir laukiu Jo išgelbėjimo. Kai leidžiame Jam daryti, ką Jis nori, viskas gerai pavyksta.

Mano tikėjimas ir pasitikėjimas Juo auga, kai aš tyloje žiūriu į Jį; aplink mane gali būti pilna triukšmo ir sąmyšio; aš vis tiek matau Jį. Tyloje aš girdžiu Jo žodžius iš Biblijos. Ir turiu pasitikėjimą Jo visagalybe. Jis nugalės ir išgelbės mane!

Ačiū, Jėzau! Kartais priešas galingai siautėja. Bet Tu nugalėjai priešą ir pasaulį. Su Tavimi esu nugalėtojo pusėje! Prašau, laikyk mane stipriai, gelbėk mane! Viską atiduodu į Tavo stiprias rankas, daryk, kaip tau patinka!

 

http://jezus.lt/news/1500/15/Priespauda-ir-paguoda/

 

Bendrinti: