Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Kultūros kertelė

Ar tikrai yra už viską stipresnė viltis?

Jis visa daro nauja: Dangų ir Žemę ir visa, kas tau brangu/ John Eldredge. Iš anglų kalbos vertė Simonas Kiela. – Vilnius: VšĮ „Abigailė“, 2018

Kokią knygą derėtų perskaityti kiekvienam tėčiui?

Šeštoje klasėje porą mėnesių praleidau ligoninėje Vilniuje. Kartais savaitgaliais leisdavo mums grįžti į namus, apie kuriuos nuolat galvodavome ir sapnuodavome ir kuriuos bent trumpam užmiršdavome tik mokydamiesi ar siausdami.

„Tik neduokit, kas pigu“

XFM radijo stoties laidoje „Horizontai“ viešėjoKauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyriaus bibliotekininkė – Vilija Tumosaitė, kuri šioje srityje darbuojasi jau daugiau nei 30 metų. Pašnekovė laidoje dalinosi savo profesinio kelio patirtimi ir skatino visus lietuvius mylėti bei skaityti knygas.

Martyno Liuterio apmąstymų rinkinys

Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga išleistoje knygoje – Martyno Liuterio mintys, parinktos iš jo raštų. Tai kasdieniai skaitiniai ir apmąstymai liturginiams metams: adventas, Kalėdos, Naujieji Metai, Epifanija, gavėnia, Velykos, Sekminės.

Knyga apie liuteronybę – išsipildžiusi V. Sabutienės svajonė

Praėjus Reformacijos 500 metų jubiliejui lietuvių kalba pasirodė knyga „Liuteronybė. Kas tai?“ (Liuteronų paveldo fondas/Fundatio Pietatis, 2018). Tai leidinys ir liuteronams, norintiems pasikartoti tai, kuo tiki, ir žmonėms iš šalies, smalsaujantiems, kas gi ta liuteronybė, sako jį iš anglų kalbos išvertusi Vilma Sabutienė.

J. R. R. Tolkieno populiarumo paslaptis

Jau daugiau nei šešiasdešimt metų „Žiedų valdovas“ – viena skaitomiausių knygų pasaulyje. Kataliko, Oksfordo profesoriaus, Pirmojo pasaulinio karo veterano sukurtas mitas mėgstamas pačių įvairiausių pažiūrų žmonių, nepaisant ilgų aprašymų ir gausybės išgalvotų vardų bei vietovardžių. Kokia J. R. R. Tolkieno kūrybos paslaptis?

Perdegimo sindromas – kada verta sunerimti?

Profesinis perdegimas – itin aktuali tema, apie kurią Lietuvoje mažai žinoma ir beveik nekalbama. Šis sindromas dažnai kamuoja asmenis, kurių profesijos susijusios su pagalba kitiems: medikus, kunigus, socialinius bei pastoracijos darbuotojus, pedagogus. Absoliuti dauguma neatpažįsta perdegimo sindromo požymių ir nežino, kur galėtų kreiptis pagalbos.

Didysis Ego. Glynn Harrison

Nuo senų laikų žmonės siekė suprasti, kokia mūsų vieta pasaulyje ir ko esame „verti“. Net dabar, Higgso bozono eroje, mums vis dar neduoda ramybės klausimai apie mūsų vertę ir svarbą.

Kas yra dvasingumas?

Knygų apie dvasingumą prirašyta labai daug, tačiau jis vis dar dažnai neteisingai suprantamas. Dažniausiai manoma, kad dvasingumas yra kažkas egzotiška, ezoteriška, pakylėta virš kasdienybės ir rutinos.