Ieva. Wm. Paul Young

BESTSELERIŲ „TROBELĖ“ IR „KRYŽKELĖS“ AUTORIAUS NAUJAUSIA KNYGA.

 

Į salą tarp mūsų ir gretimo pasaulio bangų išmestame jūriniame konteineryje Jonas Rinkėjas randa merginą – sušalusią ir leisgyvę. Padedamas Gydytojų ir Mokslininkų, Jonas prižiūri jos gydymą ir netrukus sužino, kad per savo genetinį kodą ji susijusi su visomis žinomomis rasėmis. Niekas negali numanyti, kokią reikšmę turės jos išgijimas... Niekas, išskyrus Ievą, Gyvųjų Motiną, kuri vadina ją dukra ir kviečia liudyti tiesą apie save, tiksliau, tiesą apie mus visus.

„Aš nebandau perrašyti Šventojo Rašto iš moteriškos perspektyvos. Ne, elgiuosi daug blogiau. Perrašau Šventąjį Raštą iš žmogiškesnės perspektyvos. <...> Bus tokių, kurie skaitys knygą, bet Ievos „nepastebės“, gal dėl to, kad netinkamas laikas ir savo gyvenimo kelionėje jie dar negavo kančios teikiamų dovanų, o gal todėl, kad jų išankstinis nusistatymas toks stiprus, jog jie nieko neišgirs. Bet kiekvieną žmogų ji palies labai giliai ir asmeniškai“, – teigia autorius.
 

„Ieva“ atveria kelią įdomiam pokalbiui apie vyrų ir moterų lygybę žmonijos pradžios kontekste, padeda mums matyti vieniems kitus tokius, kokius mato mūsų Kūrėjas – tobulus, nepakartojamus, nesuvaržytus jokiomis kultūrinėmis taisyklėmis nei apribojimais.

                     

Yra Tiesa,
tarp mūsų
ir už mūsų,
Viena Tiesa
Trijuose asmenyse.
Jos Meilėj
gimstam
ir užaugam.
Ir tiktai čia
aš prieglobstį
surasiu,
iš nuodėmės
 ištrūksiu,
kad nenugręžtų ji
nuo Dievo
mano veido.
Aš kvėpteliu gyvybės
ir atsigręžus
išgirstu Jo Balsą,
kuriuo pasitikiu.
Jis atpažįsta
mane.
Aš vėl laisva,
ir liudysiu
Jo darbus.

Lilės eilėraštis iš knygos „Ieva“

 

Knygą galima įsigyti internetiniame krikščioniškajame elektroniniame knygyne:

http://elknygynas.lt/produktas/ieva-wm-paul-young/

 

Bendrinti: