John Bevere. Amžinybės įkvėpti.

Pratarmė

Išauš diena, kai kiekvienas iš mūsų stovėsime prieš Dievą. Tik nežinia, ar būsime tam pasiruošę? Šventajame Rašte mūsų maldaujama: „Broliai ir seserys, darykite viską, kad būtumėte užtikrinti dėl savo pašaukimo ir išrinkimo“ (2 Pt 1, 10 NET). Pagrindinis žodis čia yra užtikrinti. Ar kada nors susinervinote dėl to, kad buvote kažkuo užtikrintas, bet vėliau sužinojote, kad klydote? Kaip bet kuris kitas vyras, dažnai būnu užtikrintas, kad tai teisingas kelio maršrutas, instrukcija, procedūra, formulė ar metodas, bet vėliau paaiškėja, kad atsidūriau ne tame rajone, arba kad tą projektą, susirinkimą ar formulę reikia pradėti iš naujo, tik šįkart vadovautis instrukcijomis. Tai labai nervina, nes be reikalo išnaudojau kurą, laiką, jėgas ar pinigus. Buvau įsitikinęs, kad žinau, ką darau, bet, pasirodo, buvo kitaip. Todėl nenoriu tos pačios klaidos daryti su amžinybe. Rašydamas šią knygą, jos poveikį išgyvenau stipriau nei bet kurios kitos savo knygos. Per dešimt metų nuo šios knygos išleidimo gavome gausybę laiškų, kuriuose liudijama, kaip pasikeitė žmonių gyvenimai, perskaičius knygą. Peržiūrėjome naują šios knygos leidimą, nes supratome, kokia reikalinga ir gyvybiškai svarbi šiuose puslapiuose išdėstyta žinia. Mes, Evangelijos prievaizdai, esame pašaukti paruošti žmones amžinybei per malonę ir tiesą. Todėl trokštu, kad būtumėte užtikrinti dėl amžinybės. Svarbu suvokti, kad kai stovėsime priešais savo Kūrėją, bus per vėlu viską pakeisti. Meldžiu, kad skaitant šią knygą Šventoji Dvasia įkvėptų jus žengti pirmyn į savo nuostabią ateitį amžinybėje – per amžius būti Jo malonės ir gailestingumo pakeistam.

Nuoširdžiai, Džonas Bivyris 2017 m. gegužė

 

 

Ištrauka iš knygos „Amžinybės įkvėpti“

Tai, kas amžina

 „Tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą, padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą!“  Ps 90, 12. 17 NLT
Dauguma žmonių nori nugyventi prasmingą gyvenimą. Tai teisingas ir dievotas siekis. To prašė ir Mozė aukščiau pateiktoje maldoje. Jis prašė išminties, kaip tinkamai išnaudoti laiką. Daugelį gyvenime prarastų dalykų galime susigrąžinti, tačiau tik ne iššvaistyto laiko. Kai saulė nusileidžia, diena dingsta amžiams. Mozės malda baigiasi žodžiais: „Padaryk mūsų rankų darbą sėkmingą.“ Ši frazė pakartojama dar kartą. Kodėl? Tai nebuvo Mozės gramatinė klaida ar atminties sutrikimas, nes tai būdinga hebrajų literatūriniam raštų stiliui Pakartojimas – tai pabrėžimo forma. Norėdami pabrėžti kokį nors žodį ar posakį, anglų kalboje vartojame kelis būdus: tuos žodžius paryškiname, parašome pasvirusiu šriftu, pabraukiame, užrašome didžiosiomis raidėmis arba padedame šauktuką. Visi šie būdai atkreipia skaitytojo dėmesį į tai, kas labai svarbu. Tačiau hebrajų rašytojai, norėdami pabrėžti žodį ar posakį, užrašydavo jį du kartus, – jie labai atsargiai elgdavosi su užrašytais žodžiais. Faktas, kad ši frazė Šventajame Rašte pakartota du kartus, rodo, jog sėkmė yra ne tik Dievo valia mums, bet ir tai, kad Jis to aistringai mums trokšta. Dievas pats tai pabrėžė. Mes buvome sukurti mėgautis sėkme. Dievas nori, kad mūsų gyvenimas būtų reikšmingas! Tai visų pirma Dievo troškimas, ne mūsų.
Jis apie tai skelbia visame Šventajame Rašte. Pažvelkime į kelias citatas: „VIEŠPATS, tavo Dievas, tave apsčiai praturtins kiekvienu tavo rankų darbu “ (Įst 30, 9). Atkreipkite dėmesį į žodį kiekvienu, o ne kai kuriais darbais! „Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti nuo tavo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis“ (Joz 1, 8). Reikia dieviškos išminties, kad mėgautumėtės sėkme. Šventajame Rašte teigiama: „Kas įgyja išminties, tas tampa sau geriausiu draugu; kas brangina supratimą, tam seksis“ (Pat 19, 8). Išmintis suteikia mums žinių ir gebėjimą teisingai rinktis, atsivėrus galimybėms. Išmintis nėra skirta tik aštraus proto žmonėms; ji skirta visiems, kurie bijo Viešpaties ir yra įsišakniję Kristuje. Jei trokštate, kad jūsų gyvenimas įgautų amžiną vertę, jums reikalinga dieviška išmintis – būtent apie tai bus kalbama šioje knygoje. Išmintis brandina sėkmę, kuri atneša ilgai išliekantį pasitenkinimą ir atlygį: „Jei esi išmintingas, tavo išmintis tau atlygins“ (Pat 9, 12 NIV). Viešpats ne tik trokšta mums sėkmės, bet Jis taip pat nori mums už ją atlyginti. Kitur skaitome: „Viešpats žino teisiųjų dienas, jų paveldėjimas liks amžinai“ (Ps 37, 18 KBV). Pastaraisiais metais nemažai bažnyčių pabrėžia, kad Dievas trokšta, jog mums sektųsi. Ir tai tiesa. Tačiau labai dažnai sėkmė suvokiama, kaip ją apibrėžia visuomenė, o ne Dievas. Į ją žiūrima laikinumo, o ne amžinybės akimis. Tai susilpnina mūsų regėjimą ir supratimą ir veda prie klaidingų siekių. Vieną dieną mes stovėsime priešais visatos Teisėją Jėzų Kristų. Jei dieviškos išminties dėka mūsų gyvenimas taps vertingas, būsime amžiams apdovanoti. Jei leidome, kad mus suklaidintų rūpesčiai, būsime nubausti arba kentėsime amžinus nuostolius. Todėl išmintinga skirti nors kelias valandas, kad išsiaiškintume, ko Jis tikisi. Tad šia knyga ir siekiama padėti jūsų gyvenimui tapti vertingam ne tik šiandien, bet per visą amžinybę. Biblijoje aiškiai kalbama, kaip tai pasiekti. Jei mus motyvuoja tai, kas amžina, visų pirma išsiaiškinkime, kas tai yra.

 

Knygą galima skaityti:

https://elknygynas.lt/pdf/Driven_by_Eternity_book_Lithuanian.pdf

 

 

Bendrinti: