Tvirčiausia apsaugos pilis

Tvirčiausia apsaugos pilis + 2 vnt. CD

Gražiausios evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų giesmės mišriam chorui.

 

2017 m. Lietuva, kaip ir daugelis krikščioniškų šalių visame pasaulyje, švenčia 500-ąsias Reformacijos metines, pažymint 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.
Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį ir t.t.

Šiai iškiliai datai paminėti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga drauge su valstybiniu choru “Vilnius” parengė leidybai profesionalią kompaktinę plokštelę su liuteroniškų giesmių rinkiniu. Besirengiant Reformacijos jubiliejinių renginių bei koncertų ciklui, kilo idėja šalia šios plokštelės išleisti ir natų sąsiuvinį chorams, į kurį yra surinktos visos kompaktinėje plokštelėje skambančios giesmės. Tai pačios vertingiausios ir dažniausiai evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose giedamos reformacijos laikų giesmės, paties M. Liuterio, P.Gerhardo, J.Neanderio ir kitų autorių sukurtais tekstais bei melodijomis, kad chorų vadovai, nusprendę giesmes giedoti, turėtų viename leidinyje ir tekstus, ir muziką.

Džiaugiamės galimybe įrašyti dvigubą liuteroniškų giesmių kompaktinę plokštelę.
Pirmoje plokštelės dalyje įrašytos giesmės apima visus Bažnyčios liturginius metus, joje įrašytos Advento, Kalėdų, Velykų ir kitų švenčių giesmės. O antrojoje plokštelėje sudėtos laidotuvėms skirtos giesmės – kurias galima ne tik giedoti, bet ir klausytis išlydint artimuosius.

Kompaktinėje plokštelėje skamba pačios žinomiausios liuteroniškos giesmės, žinomos ir mėgiamos visame liuteroniškame pasaulyje. Tarp jų „Tvirčiausia apsaugos pilis“, „Viešpatį liaupsink“, „Krikščionys, džiaukimės didžiai“. Taip pat sudarėme giesmių aprašus, kad būtų žinoma, iš kur yra kilusi giesmė, kas ją išvertė į lietuvių kalbą, kas parašė pirmąją melodiją, kas ją toliau harmonizavo.

Martynas Liuteris yra pasakęs, kad giedojimas – tai antras svarbiausias dalykas po maldos. Liuteronams giesmės – tai skelbimas, pasakojimas, kiekviena jų aiškiai perduoda Dievo Žodį ir evangeliškąją mintį. Būtent giesmės tiek pamaldose, tiek šeimos bei asmeniniame gyvenime sujungia tikinčiuosius su skelbiama žinia apie Kristų, padaro ją aktualią kasdienybėje. Giesmė palaiko ir perduoda iš kartos į kartą liuteronišką tikėjimą.

Jei liuteroniškas dvasingumas kuo ir ypatingas, tai pirmiausia visuotiniu giedojimu. Didžiąją dalį liuteronų giedamų giesmių galima pavadinti eiliuotais pamokslais, Evangelijos skelbimu. Teologine ir poetine prasme puikūs tekstai bei šimtmečius gyvuojančios melodijos išlaiko autentišką tikinčiojo ryšį su Dievu ir Bažnyčia, kreipia į artimo meilę. Linkiu, kad besiklausant šių giesmių kiekvienas tikintysis asmeniškai ir sąmoningai dalyvautų Dievo garbinime, jaustųsi bendruomenės dalimi ir tuo pačiu būtų jų stiprinamas.

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas
Mindaugas Sabutis

 

Giesmių albumą  galite įsigyti krikščioniškajame internetiniame knygyne

https://elknygynas.lt/produktas/tvirciausia-apsaugos-pilis-2-vnt-cd/?fbclid=IwAR0uzyrxMMcNrRdeZ6diegffY2eZH-FzlgmcBW4gFVHjK__ODjcGTI015YY

 

Bendrinti: