Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Visuomenės ir bažnyčios aktualijos

Apologetika: įtikinamai atsakyti kiekvienam...

Apologetika, kaip konceptas ir terminas, Lietuvoje nėra plačiai žinomas ir suprantamas ne tik žmonių, kurie su krikščioniškuoju tikėjimu neturi (ar nenori turėti) nieko bendra, tačiau ir tų, kurie save laiko krikščionimis, skaito Bibliją ir siekia gyventi taip, kaip Kristus mokė.

Naudingos mintys apie lyderystę sau ir kitiems

Lapkričio 17 – 18 d. su bažnyčios pastoracine komanda dalyvavome Lyderystės konferencijoje Klaipėdoje. Nuo 2010 metų, jau aštuntą kartą, šis renginys vyksta Lietuvoje.

Tikėjimas be įrodymų ir argumentų

XX a. viduryje didžioji dalis Vakarų filosofų atsisakė klausimų apie gyvenimo prasmę, Dievą ir žmoniją, gėrį ir blogį. Filosofinių tyrinėjimų centre atsidūrė mokslas, ir filosofija kaip dalykas tapo itin sekuliarus.

Kodėl svarbu skelbti Evangeliją internetu?

Pirmieji krikščionys neturėjo nei interneto, nei knygų. Jie Evangeliją perduodavo iš lūpų į lūpas. Bet ar žinote, kas įvyko vėliau?

Bunda vėl Baltija. Žvilgsnis po 28 metų

Turbūt nedaugelis šios planetos gyventojų žino kur yra Lietuva. Net ir civilizuotose šalyse ne kiekvienas sutiktas žmogus gali atsakyti, kad Lietuva – tai Europos Sąjungos valstybė.

LRT apie evangelikus Reformatus ir... Tikėjimo žodį

Kaip atsirado ir ką reiškia žodis „bambizas“? Kodėl tikėjimas – tai „tikrasis ėjimas“? Jei Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, kam dar Jį vaizduoti paveiksluose – juk žvelgdami į šalia esantį matome originalą?