Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Pakelk akis į Viešpatį, pavargęs piligrime...

...Širdis diktuoja – aš rašau,
Gyvenime, tau savo šiltą laišką.
Galbūt jau daug ką pamiršau,
gal daug kas man yra neaišku,
bet daug, kiek daug tau noris pasakyt,
suspėti padėkot ir pasidžiaugti
šviesių akimirkų lietum,

„Pagaliau tikite?“

„Todėl mes ir tikime...“ Jėzus jiems atsakė: „Pagaliau tikite?“ (Jn 16, 30-31).

Kūrybos giesmė

Pasitelkę akustinę astronomiją mokslininkai gali girdėti garsus ir pulsacijas iš kosmoso. Pavyzdžiui, jie sužinojo, kad žvaigždės savo paslaptingomis orbitomis nesisuka visiškoje tyloje. Jos skleidžia muziką!

Svetingumo kultūra

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus (Heb 13, 2).
Svetingumas – toks paprastas, rodos, visai nedvasinis dalykas.

Būkite drąsūs

„Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsus: aš nugalėjau pasaulį“ (Jn 16, 33).

Kur slypi mūsų laimė?

Visais laikais visų kultūrų žmonės ieškojo atsakymo į klausimus, kas yra laimė ir kaip ją rasti. Pirmiausia šį klausimą iškėlė filosofai. Kinas Lao Dzė (VI a. pr. Kr.) manė, kad tikroji laimė – nieko neveikti.