Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Ištikimybė kalėjime

„Ir Juozapo valdovas paėmė jį, atidavė į kalėjimą, kur kalėjo karaliaus kaliniai. Bet Viešpats buvo su Juozapu.“ (Pr 39, 20-21)

Drąsa, mokinystė ir buvimas

Vos tik Jeruzalės mieste užgimė krikščionybė, ji iš karto susilaukė aršaus pasipriešinimo. Apaštalų ir kitų mokinių drąsus liudijimas apie prisikėlusį Jėzų bei atlikti stebuklai patraukė minios dėmesį. Tūkstančiai prisijungė prie jų.

Dievo pamatas

„Bet tvirtai stovi Dievo pamatas...“ (2 Tim 2, 19).
Mūsų tikėjimo pamatas yra tai, kad „Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, neįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų“.

Pašventinimas

Kristus meldžia už savo mokinius šiais žodžiais: „Pašventink juos savo tiesa! Tavo žodis yra tiesa.“ (‭‭Jono ‭17, 17‬).

Kokia žinia!

„Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.“
‭‭1 Korintiečiams‬ ‭6:11

Eik ir pasižiūrėk

Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“
Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“ ( Jono 1, 46)

Baltieji krantai

Prisimenu, rodos, paskutiniuosius savo metus vidurinėje mokykloje. Aš, jaunas krikščionis, kalbėjausi su paralelinės klasės mokiniu apie krikščionybę. Mano pašnekovas buvo gerai besimokantis, santūrus, draugiškas moksleivis.

Kiek jūs kainuojate?

„Viešpats tarė man: ‚Mesk juos į šventyklos iždą‘ “ (Zch 11, 13).

Šventoji Dvasia mano gyvenime

Kai 2015 metais mokiausi Tarnystės mokykloje Vilniuje, teko rašyti darbą tema „Mano patirtis su Šventąja Dvasia ir Jos dovanomis“. Tuomet susimąsčiau, kiek daug esu patyrusi Dievo prasilietimų per žemėn atsiųstą Šventąją Dvasią.