Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Jis stovės ir ganys

„Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia <...>“
Michėjo 5, 4

Geroji Naujiena pasauliui

Prisikėlęs Jėzus tvirtino, kad Jam duota visa valdžia danguje ir žemėje. Paulius, rašydamas iš kalėjimo, iškilmingai teigė, kad Kristus jau valdo, nes įveikė visas priešiškas jėgas danguje ir žemėje.

Krikščionis ir malda

...neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote – savo užgaidoms išleisti, – savo laiške rašo griežtasis apaštalas Jokūbas. Ką jis turi omenyje? Drąsina tikinčiuosius melstis ar kaip tik atgraso?

Hortenzija

Mano sode augo dvi nedidelės hortenzijos, pirktos gėlių parduotuvėje ir pasodintos į du nedidelius medinius vazonėlius kieme.

Kalbėtis su Dievu

Vaikystėje man malda būdavo mintinai išmoktų maldų kartojimas.

Kalbėti Dievui

Ką kalbėčiau Dievui, jei Jis fiziniame kūne stovėtų prieš mane?

Apmąstymų laikas

„Pavakary Izaokas buvo išėjęs į lauką pamąstyti“
Pradžios 24, 63

Mintys apie maldą

Malda man didelė paslaptis. Neslėpsiu – ne viskas gerai sekasi. Mane persekioja kaltės šešėlis, jog meldžiuosi nepakankamai.