Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Priešo gudrybės

Jėzus Kristus sako:
Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, –
kad apsčiai jo turėtų.
Evangelija pagal Joną 10, 10

Jo vaisius man saldus

Tikėjimas Šventajame Rašte nusakomas visais žmogaus pojūčiais. Regėjimu: „Pažiūrėkite į mane ir būsite išgelbėti“. Klausa: „Klausykite, ir jūsų siela bus gyva“. Ir uosle: „Mira, alaviju ir kasija kvepia Tavo drabužiai“, „Kaip išlietas brangus aliejus yra tavo vardas“.

Baimės nugalėjimas

Mano brangusis, tu nesi baimės gniaužtuose, bet meilės rankose.
Žmonių baimė, nežinomybės baimė, baimė daryti klaidas,
baimė atrodyti kvailai, baimė bandyti naujus dalykus,
baimė nebūti mylimu ar nebūti pakankamai geru…

Mano šeimininkas

Aš – katė. Mano šeimininkas manimi rūpinasi. Jis duoda man ėdalo. Nežinau, iš kur gauna, nes niekada nemedžioja, bet žiū, ima ir įdeda į dubenėlį. Tiesa, kartais gal pamiršta ar pašykšti...

Jis stovės ir ganys

„Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia <...>“
Michėjo 5, 4

Geroji Naujiena pasauliui

Prisikėlęs Jėzus tvirtino, kad Jam duota visa valdžia danguje ir žemėje. Paulius, rašydamas iš kalėjimo, iškilmingai teigė, kad Kristus jau valdo, nes įveikė visas priešiškas jėgas danguje ir žemėje.

Krikščionis ir malda

...neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote – savo užgaidoms išleisti, – savo laiške rašo griežtasis apaštalas Jokūbas. Ką jis turi omenyje? Drąsina tikinčiuosius melstis ar kaip tik atgraso?