Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Laimės ieškojimas

Vienas prancūzų filosofas pasakė: „Visas pasaulis kaip paklaikęs ieško saugumo ir laimės.“ Harvardo universiteto rektorius samprotavo: „Pasaulis ieško credo, kuriuo tikėtų, ir giesmės, kurią giedotų.“

Būk kaip karžygys

„Jam pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: „Viešpats su Tavim, galingas karžygy!“ (Ts 6, 12).

Neapleidžiantis Dievas

„... nes Dievas yra pasakęs: „Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu“ (Hbr 13, 3).

Sustiprėti giesme

„Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu“ (Ps 59, 16).

Arčiau Tavęs, Jėzau

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18).

Grįžti ar vaikščioti su Jėzumi?

„Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67) Koks veriantis klausimas! Kuo paprasčiau kalba Viešpats, tuo labiau sujaudina mus Jo žodžiai.

Parpulti ant kelių

Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę.
Jokūbo 4, 6

Gimusiam Jėzui

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...
Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai,
Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.