Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Baltieji krantai

Prisimenu, rodos, paskutiniuosius savo metus vidurinėje mokykloje. Aš, jaunas krikščionis, kalbėjausi su paralelinės klasės mokiniu apie krikščionybę. Mano pašnekovas buvo gerai besimokantis, santūrus, draugiškas moksleivis.

Kiek jūs kainuojate?

„Viešpats tarė man: ‚Mesk juos į šventyklos iždą‘ “ (Zch 11, 13).

Šventoji Dvasia mano gyvenime

Kai 2015 metais mokiausi Tarnystės mokykloje Vilniuje, teko rašyti darbą tema „Mano patirtis su Šventąja Dvasia ir Jos dovanomis“. Tuomet susimąsčiau, kiek daug esu patyrusi Dievo prasilietimų per žemėn atsiųstą Šventąją Dvasią.

Didelė sumaištis

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana“ (Ef 2, 8).

Kas yra šitas?

Artėja Velykos – didžiausia viso krikščioniškojo pasaulio šventė, o siaučia koronavirusas... Pasaulį sukausčiusi mirties baimė, bet Dievo baimė yra stipresnė. Ir nors didelė dalis pasaulio yra karantine ir ne visi tiki, kaip tiki krikščionys, daug žmonių vis tiek ruošiasi Velykoms.

K. S. Luisas apie koronavirusą

Jau aišku, kad virusas COVID-19 virsta rimta pasauline pandemija, todėl būtina imtis visų atsargumo priemonių. Taigi šiomis dienomis aktualūs ir prieš 72 metus užrašyti mokslininko ir rašytojo K. S. Luiso žodžiai.