Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Būk kaip karžygys

„Jam pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: „Viešpats su Tavim, galingas karžygy!“ (Ts 6, 12).

Neapleidžiantis Dievas

„... nes Dievas yra pasakęs: „Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu“ (Hbr 13, 3).

Sustiprėti giesme

„Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu“ (Ps 59, 16).

Arčiau Tavęs, Jėzau

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18).

Grįžti ar vaikščioti su Jėzumi?

„Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67) Koks veriantis klausimas! Kuo paprasčiau kalba Viešpats, tuo labiau sujaudina mus Jo žodžiai.

Parpulti ant kelių

Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę.
Jokūbo 4, 6

Gimusiam Jėzui

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...
Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai,
Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.

Atsigręžkime

Dovanos, žibanti eglutė ir gardus maistas ne vienam primena Kalėdas. Vis dėlto mes, krikščionys, žvelgiame į šį laikotarpį kiek kitaip. Prisimename, kad Kalėdų prasmė – mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus tapimas žmogumi, kad atpirktų žmoniją savo gyvybės kaina.