Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Šventoji Dvasia mano gyvenime

Kai 2015 metais mokiausi Tarnystės mokykloje Vilniuje, teko rašyti darbą tema „Mano patirtis su Šventąja Dvasia ir Jos dovanomis“. Tuomet susimąsčiau, kiek daug esu patyrusi Dievo prasilietimų per žemėn atsiųstą Šventąją Dvasią.

Didelė sumaištis

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana“ (Ef 2, 8).

Kas yra šitas?

Artėja Velykos – didžiausia viso krikščioniškojo pasaulio šventė, o siaučia koronavirusas... Pasaulį sukausčiusi mirties baimė, bet Dievo baimė yra stipresnė. Ir nors didelė dalis pasaulio yra karantine ir ne visi tiki, kaip tiki krikščionys, daug žmonių vis tiek ruošiasi Velykoms.

K. S. Luisas apie koronavirusą

Jau aišku, kad virusas COVID-19 virsta rimta pasauline pandemija, todėl būtina imtis visų atsargumo priemonių. Taigi šiomis dienomis aktualūs ir prieš 72 metus užrašyti mokslininko ir rašytojo K. S. Luiso žodžiai.

Mano Viltis Jame (Ps 62, 5)

Skaitydamas vieną iš Šventojo Rašto knygų – Psalmių rinkinį, prisiminiau vieną straipsnį. Jo autorė minėjo ir Lietuvos evangelinių bažnyčių tikintiesiems gerai pažįstamą teologą Dr. W. VanGemereną, kuris dėstė jai universitete Psalmių knygos kursą.

Ugnis širdyje

„Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta”. ( Luko 24, 27)