Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Padėka Dievui

Viešpatie, kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Arba kas yra žmogaus sūnus, kad jį aplankai? (Ps 8, 5).

Visada greta

„Jie atsiliepė: ‚Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis‘ “ (Mt 14, 17).

Išmintinga pagalba

„Padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes 5, 14).

Laimės ieškojimas

Vienas prancūzų filosofas pasakė: „Visas pasaulis kaip paklaikęs ieško saugumo ir laimės.“ Harvardo universiteto rektorius samprotavo: „Pasaulis ieško credo, kuriuo tikėtų, ir giesmės, kurią giedotų.“

Būk kaip karžygys

„Jam pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: „Viešpats su Tavim, galingas karžygy!“ (Ts 6, 12).

Neapleidžiantis Dievas

„... nes Dievas yra pasakęs: „Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu“ (Hbr 13, 3).

Sustiprėti giesme

„Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu“ (Ps 59, 16).