Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Gyva viltis

Nemažai krikščionių su malonumu prisimena praeitį, bet į dabartį žiūri su nepasitenkinimu.

Ar ištirsi save?

„...Jozuė žmonėms atsakė: „Galbūt jūs nepajėgsite tarnauti VIEŠPAČIUI...“ (Joz 24, 19).

Viskas Jo šlovei

„... ar myli mane?... Ganyk mano avis“ (Jn 21,16).

Jis – meilės Viešpats

„Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo,
ir visi bėgo Jį pasveikinti“
Morkaus 9, 15

Džiaukimės

„Viešpatie, Tu pralinksminai mane savo kūriniais <...>“
Psalmių 92, 4

Tikėjimas ant kryžiaus

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“

Didi Dievo meilė

Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi […] (Efeziečiams 2, 4–5).