Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Saugus Jo rankose

Mes esame didelio žygio dalyviai – kopiame į kalną. Uola aukšta, ir kopimas reikalauja pastangų. Pirmąjį žingsnį žengėte tada, kai išpažinote Kristų esant Dievo Sūnų.

Tu niekuomet nepražūsi

Krikščionis niekuomet neturėtų lengvabūdiškai mąstyti ar kalbėti apie netikėjimą, nes Dievui labai nepatinka, kai Jo vaikas nepasitiki Jo meile, tiesa ir ištikimybe. Kaip galime Jį liūdinti, abejodami Jo visa palaikančiu gailestingumu?

Inkaras

Stipriai įsikibk į Dievo žodį – prisitvirtink tarsi laivas inkaru. Kad ir kokios audros kiltų, Jo tiesa visuomet išlieka stabili, tvirta ir nugalinti.

Dievo apsauga

„Tu buvai man pagalba, todėl aš džiūgausiu Tavo sparnų pavėsyje. Mano siela įsikibo į Tave; Tavo dešinė palaiko mane.“ (Ps 63, 7-8)

Kūrėjas visad šalia...

Ir kas, kad debesys pilki
Grėsmingai slenka per padangę,
Raudonai skaisčia ugnimi
Viltingai saulė jūron žengia...
Ir pagrobia visus žvilgsnius
Ne debesų pilkumas -
Raudonai skaisčia ugnimi
Nušvitęs saulės rūbas...

Liūdesys dėl nuodėmės

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jono 1, 9).

Ką po savęs paliksi?

Žmogus nesprendžia, kada jam į šį pasaulį ateiti ir kada iš jo išeiti. Tačiau jis renkasi, ką po savęs paliks. Ką tu paliksi? Už ką tave minės ateities kartos?

Rastas, pašauktas ir įvaikintas

Kai Dievas matė mūsų sugadintą gyvenimą, Jis nesakė: „Mirsiu už jus, kai būsite to verti.“
Ne. Nepaisant mūsų nuodėmės, mums dar tebemaištaujant, Jis pasiryžo mus įvaikinti.

Sprendimai, sprendimai

Ar kada nors susimąstei, kaip gyvenime priimi sprendimus? Galbūt vadovaujiesi nuojauta, o gal viską kruopščiai apmąstai? Kas lemia, kad pasirenki vieną ar kitą kelią?

Mūsų bėda – nuodėmė

Tikrieji pokyčiai vyksta žmogaus viduje. Turėdami pinigų ar sistemingai veikdami, galite kažką pakeisti dienai kitai, tačiau iš esmės pasikeitimo šerdis buvo ir visada bus jūsų širdis.