Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Mintys apie maldą

Malda man didelė paslaptis. Neslėpsiu – ne viskas gerai sekasi. Mane persekioja kaltės šešėlis, jog meldžiuosi nepakankamai.

„Ar meilė Dievui priklauso nuo gyvenimo aplinkybių?“

Kaip dažnai žvelgdami į kitą žmogų nežinome, ką jis iš tiesų išgyvena, su kokiais rūpesčiais susiduria ar kokias naštas neša. Panašiai yra ir žvelgiant į šią keturiasdešimtmetį perkopusią moterį (panorusią likti slaptoje), kuri su vyru augina du vaikučius.

Melstis įkvėptai

Gyvenimo realybė dažnai atrodo kaip kovos laukas. Tačiau giliai širdyje suprantu,
jog esama tokio aukščio, iš kur žiūrint mūšis man būtų panašus į meilę.

Tėvo namai

Biblijoje skaitome šias eilutes: „atvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu savo maldos namuose <...> nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms“.

Tiltas

Man asmeniškai malda tai yra pokalbis arba bendravimas su Dievu. Gal tai skamba labai keistai, nes visi kurie praktikuojame maldą žinome jog mūsų maldos labiau panašios į monologą nei dialogą.

Malda – tai tiltas

Man asmeniškai malda tai yra pokalbis arba bendravimas su Dievu. Gal tai skamba labai keistai, nes visi, kurie praktikuojame maldą, žinome, jog mūsų maldos labiau primena monologą nei dialogą.

Apie maldą

Ilgą laiką mano malda buvo labiau panaši į savo problemų Dievui išsakymą ir atsakymų ieškojimą.

Draugystės požymis

„Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau“ (Jn 15, 14).

Tėvo glėbyje

Tyloj nakties nubunda meilė Tau,
kaip saulė lydi ji per visą dieną,
mintis ir žingsnį laimina kiekvieną,
ir širdį atveria