Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Kas yra Jėzus?

Jėzus yra kūnu tapęs Žodis.
Jėzus yra Gyvybės duona.
Jėzus yra Auka, paaukota už mūsų nuodėmes ant kryžiaus.

Gyva viltis

Nemažai krikščionių su malonumu prisimena praeitį, bet į dabartį žiūri su nepasitenkinimu.

Ar ištirsi save?

„...Jozuė žmonėms atsakė: „Galbūt jūs nepajėgsite tarnauti VIEŠPAČIUI...“ (Joz 24, 19).

Viskas Jo šlovei

„... ar myli mane?... Ganyk mano avis“ (Jn 21,16).

Jis – meilės Viešpats

„Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo,
ir visi bėgo Jį pasveikinti“
Morkaus 9, 15

Džiaukimės

„Viešpatie, Tu pralinksminai mane savo kūriniais <...>“
Psalmių 92, 4

Tikėjimas ant kryžiaus

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs.“

Didi Dievo meilė

Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi […] (Efeziečiams 2, 4–5).