Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Arčiau Tavęs, Jėzau

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18).

Grįžti ar vaikščioti su Jėzumi?

„Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67) Koks veriantis klausimas! Kuo paprasčiau kalba Viešpats, tuo labiau sujaudina mus Jo žodžiai.

Parpulti ant kelių

Dievas priešinasi išpuikėliams, o nuolankiesiems teikia malonę.
Jokūbo 4, 6

Gimusiam Jėzui

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...
Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai,
Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.

Atsigręžkime

Dovanos, žibanti eglutė ir gardus maistas ne vienam primena Kalėdas. Vis dėlto mes, krikščionys, žvelgiame į šį laikotarpį kiek kitaip. Prisimename, kad Kalėdų prasmė – mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus tapimas žmogumi, kad atpirktų žmoniją savo gyvybės kaina.

Jo gimimas ir mūsų naujas gimimas.

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23).

Liudijimo svarba

Prieš 23 metus patikėjau Kristumi kaip savo Viešpačiu. Pamenu, kaip vieną vakarą svečiuose apsilankė draugė, kuri liudijo, kad įtikėjo Jėzumi kaip gyvenimo Viešpačiu. Tuomet pagalvojau: „Baigta, praradau draugę...“, mat laikraštyje buvau skaičiusi apie daug šurmulio tuomet sukėlusią bažnyčią.

Laukimas

Galbūt atrodo, kad laukti yra lengva, tačiau tai viena iš sunkiausių pamokų, kurios krikščionis kareivis mokosi ilgus metus. Dievo kariams daug lengviau sparčiai žygiuoti nei ramiai stovėti.

Dar vienas šansas

„Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes“(Mch 7, 19).

Kas yra mano brolis?

„Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta?“
< … > Jėzus jam atsakė: „ … iki septyniasdešimt septynių kartų“.
Mato 18, 21-22