Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Dievas – mūsų Gynėjas

Teisiųjų išgelbėjimas eina nuo Viešpaties; Jis jų tvirtovė sunkumų metu.
Psalmė 37, 39

„Viešpats, tavo Gydytojas“

Gydyti dvasios negalią – išimtinė Dievo teisė. Kūno negalavimus gali išgydyti žmonės, bet ir tuomet visa garbė turi būti atiduodama Dievui, kuris vaistus padarė veiksmingus, o žmonėms suteikė išminties, kaip gydyti ligas.

Malda ir žodis

Sunku atsieti žodį nuo maldos, nes maldas sudaro žodžiai. Galbūt tiksliau būtų atskirti žodžius, kuriuos kontroliuojame patys, ir žodžius, kuriems paklūstame.

Aliejus žibintams

Mano siela, kaip labai tau reikia aliejaus, nes be jo tavo žibintas užges. Pasibaigus aliejui, žibintas nebeskleis šviesos, o tik nemalonų dūmų kvapą.

Išsprūsti iš spąstų

„Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11).

Numalšintas troškulys

Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės“. Jn 7, 37-38

Apie šventumą

... šventumas kasdieniniame gyvenime... Nepaprastai svarbi tema. Iš jos išplaukia klausimas, reikalaujantis visų Kristų išpažįstančių tikinčiųjų dėmesio: ar mes esame šventi? Ar regėsime Viešpatį?

Dievas patraukia mūsų dėmesį

„Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes Jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti". (Joelio 2, 13)

Priešo gudrybės

Jėzus Kristus sako:
Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, –
kad apsčiai jo turėtų.
Evangelija pagal Joną 10, 10

Žaisti su džiaugsmu

Vienas iš mūsų sūnų Brianas yra universiteto krepšinio komandos treneris. Vienais metais, kai jo komanda dėjo pastangas laimėti krepšinio turnyrą Vašingtono valstijoje, geranoriški miesto gyventojai klausinėjo: „Na, kaip, ar šiais metais ketinate laimėti?“