Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Svetingumo kultūra

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus (Heb 13, 2).
Svetingumas – toks paprastas, rodos, visai nedvasinis dalykas.

Būkite drąsūs

„Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsus: aš nugalėjau pasaulį“ (Jn 16, 33).

Kur slypi mūsų laimė?

Visais laikais visų kultūrų žmonės ieškojo atsakymo į klausimus, kas yra laimė ir kaip ją rasti. Pirmiausia šį klausimą iškėlė filosofai. Kinas Lao Dzė (VI a. pr. Kr.) manė, kad tikroji laimė – nieko neveikti.