Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Ženklas

Žydų tautos išėjimas iš vergystės yra vienas didingiausių įvykių, kada nors nutikęs visos žmonijos istorijoje. Dievas palenkė galingo pagonių karaliaus valią bei galią ir išvedė vergų ir prispaustųjų tautą į Pažado žemę.

Palaimintas, kuris pasitiki Viešpačiu

Išmintis yra tikroji žmogaus stiprybė. Jos vadovaujamas, jis geriausiai įvykdo savo būties tikslus.
Išmintingai tvarkyti gyvenimo reikalus – tai pats didžiausias malonumas, pats kilniausias žmogaus užsiėmimas. Taip elgdamasis jis atranda gėrį plačiausia prasme.

Amžinybės perspektyva

Jeigu nuolatos jauti įtampą ir nerimą, viena iš priežasčių – netinkamas požiūris. Visiškai natūralu galvoti apie iškilusias problemas, bet Dievas nori paruošti tave savo amžiniesiems tikslams.

Įsitvirtinę tiesoje

Mūsų šeima gyvena beveik šimtmečio senumo name, kuris turi daug ypatumų, pavyzdžiui sienos turi puikią tinko tekstūrą. Tačiau meistras mane perspėjo, kad jei ant jų norėčiau pakabinti paveikslą arba nuotraukas rėmeliuose, turėsiu įkalti vinį, naudojant medinį kuoliuką arba specialią gipso atramą.

Grožis

„Moteris pastojo ir pagimdė sūnų. Kai ji pamatė, koks jis buvo gražus, slėpė jį tris mėnesius.“
‭‭Išėjimo 2:2‬
Tokia buvo Mozės gimimo istorija. Būsimas Izraelio tautos lyderis gimė netinkamu laiku ir netinkamoje vietoje. Mozė gimė žydams ir berniukams priešiškoje kultūroje.

Gyvenimo Žodis

Tikriausiai pastebėjai, kaip stipriai paveikia žmonių ištarti žodžiai, - jie ugdo arba žlugdo. Galbūt net ir dabar prisiminei kokius nors apie tave ištartus žodžius ir svarstai, ar tikrai jų nusipelnei.
Tačiau tegul tavo širdin giliai įsirėžia ši tiesa: kad ir ką apie tave kalbėtų kiti – gera ar bloga, - tai nėra tiek svarbu ar tikslu, kaip tai, ką apie tave kalba Dievo žodis.

Priklausomas nuo Jo

...Tyliai aušta.
Ryto žingsniai vos girdimi –
suplasnojo kažkur jau bundantis paukštis.
Ramuma. Žemė kalbasi su savimi.
Mąstau, karai visada prasidėdavo auštant...
Tyluma. Dar už vieno ryto taikią padangę
aš dėkinga kalbinu Viešpatį brangų.

„Gyvenimu džiaugiasi tas, kuris moka dėkoti.“ (Deividas Makaslendas / David McCasland)

Sukurtas konkrečiam tikslui

Nepamiršk, kad Tėvas žino tavo gyvenimą nuo pat pradžios iki pabaigos ir parengė tau konkretų planą, konkrečių užduočių, kurias turėsi įgyvendinti. Suvokdamas tai nepulsi stačia galva į nežinią, bet palauksi Jo nukreipimo.

Aš ieškojau Tavęs

Aš ieškojau Tavęs, neradau,
Nors buvai, Tu buvai taip arti.
Aš bijojau ir kartais verkiau,
Nes Tavęs nejutau dar širdy.

Prisikėlimo galybė

Tuščias Jėzaus kapas – tai gražus priminimas, kad visa, ką Dievas tau pažadėjo, yra tiesa ir būtinai išsipildys. Niekas – net kapas – neužkirs Jam kelio ir nesukliudys ištesėti tau duoto žodžio (žr. Izaijo 55, 11).