Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Jo vaisius man saldus

Tikėjimas Šventajame Rašte nusakomas visais žmogaus pojūčiais. Regėjimu: „Pažiūrėkite į mane ir būsite išgelbėti“. Klausa: „Klausykite, ir jūsų siela bus gyva“. Ir uosle: „Mira, alaviju ir kasija kvepia Tavo drabužiai“, „Kaip išlietas brangus aliejus yra tavo vardas“.

Vizijos tampa tikrove

Kol kažkas mums tampa tikra, iš pradžių visuomet turime viziją. Kai suvokiame, kad vizija tikra, tačiau dar netikra mumyse, su savo pagundomis prisistato Šėtonas, tada linkstame tarti, kad stengtis nėra prasmės. Vizija netampa tikra, o mes įžengiame į pažeminimo slėnį.

Baimės nugalėjimas

Mano brangusis, tu nesi baimės gniaužtuose, bet meilės rankose.
Žmonių baimė, nežinomybės baimė, baimė daryti klaidas,
baimė atrodyti kvailai, baimė bandyti naujus dalykus,
baimė nebūti mylimu ar nebūti pakankamai geru…

Mano šeimininkas

Aš – katė. Mano šeimininkas manimi rūpinasi. Jis duoda man ėdalo. Nežinau, iš kur gauna, nes niekada nemedžioja, bet žiū, ima ir įdeda į dubenėlį. Tiesa, kartais gal pamiršta ar pašykšti...

Jis stovės ir ganys

„Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia <...>“
Michėjo 5, 4

Geroji Naujiena pasauliui

Prisikėlęs Jėzus tvirtino, kad Jam duota visa valdžia danguje ir žemėje. Paulius, rašydamas iš kalėjimo, iškilmingai teigė, kad Kristus jau valdo, nes įveikė visas priešiškas jėgas danguje ir žemėje.

Krikščionis ir malda

...neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote – savo užgaidoms išleisti, – savo laiške rašo griežtasis apaštalas Jokūbas. Ką jis turi omenyje? Drąsina tikinčiuosius melstis ar kaip tik atgraso?

Hortenzija

Mano sode augo dvi nedidelės hortenzijos, pirktos gėlių parduotuvėje ir pasodintos į du nedidelius medinius vazonėlius kieme.

Kalbėtis su Dievu

Vaikystėje man malda būdavo mintinai išmoktų maldų kartojimas.