Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Reikalingas didis Gelbėtojas

„Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo“ (Romiečiams 3, 23-24).

Tu išgelbėjai mane...

Šiandien man daugiau nei 60 metų. Gyvenime teko patirti ir džiaugsmo, ir vargo, bet didžiąją gyvenimo atkarpą Viešpats vedė mane ir buvo šalia guosdamas, stiprindamas, pripildydamas savo Žodžiu, kartais bardamas ar perspėdamas apie laukiančius sunkumus.

Budėti su Jėzumi

„Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“ (Mt 26, 38).

Nuodėmės prigimtis

„Todėl kaip per vieną žmogų nuodėmė atėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo“ (Rom 5, 2).

Mūsų gyvenimo namas

Jėzus Kristus sako:
„Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos.“
Evangelija pagal Matą 7, 24

Šviesa tamsoje

O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos.
Pradžios 1, 2–4

Pakelk akis į Viešpatį, pavargęs piligrime...

...Širdis diktuoja – aš rašau,
Gyvenime, tau savo šiltą laišką.
Galbūt jau daug ką pamiršau,
gal daug kas man yra neaišku,
bet daug, kiek daug tau noris pasakyt,
suspėti padėkot ir pasidžiaugti
šviesių akimirkų lietum,