Apie maldą

Ilgą laiką mano malda buvo labiau panaši į savo problemų Dievui išsakymą ir atsakymų ieškojimą. Tačiau vėliau supratau – jei malda yra mano pirmoji reakcija į problemą, tuomet ji kyla iš baimės ir tampa labiau panaši į skundą. Mes įeiname į Jo kiemus su dėkojimu ir šlovinimu (Ps 100, 4), nes džiaugsminga širdis lengviau pasitiki ir girdi Dievo balsą. Taigi mano darbas – ne nuversti priešo tvirtoves, bet atsiverti Dievo artumui – išgirsti Jo balsą. Malda – tai atrasti, ką Dievas nori daryti, ir tada prašyti Jo tai padaryti. Todėl turiu melstis kalbėdama Dievo tikslus, o ne savo problemas. Malda turi nuostabią perspektyvą, kai meldiesi kartu su Dievu.

 

Jurga Karosaitė

 

 

 

Bendrinti: