Atiduokime savo balsą

Praktinė Šventojo Rašto išmintis: “Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą.” (Romiečiams 13:7).
 

Šiandien yra toji diena, kai privalome atiduoti savo balsus Lietuvos Respublikos Parlamento rinkimuose. Kviečiu šią pareigą atlikti su visa jums suteikta išmintimi, įžvalga ir atsakomybe. Taip, Dievo valia ir mūsų valstybės pasitvarkymu, mes galime daryti poveikį savo miestams, šaliai ir tai Europos daliai, kurioje gyvename.
 

Nepasiduokime apibendrinančioms nuostatoms, nusivylimui ir fatalizmui. Taip pat saugokimės kartėlio ir pagiežos. Nebūkime ir patikliais naivuoliais.

Nepamirškime, kad krikščionybė, kuri skelbia Kristaus viešpatystę, negali būti išreikšta siaura politinės kairės ar dešinės programa. Kiekvienas krikščionis yra laisvas pats pasirinkti už ką atiduos balsą ir ką norėtų matyti Seime. Teneskaldo mūsų, krikščionių bažnyčios, politiniai įsitikinimai. Atvirkščiai, te mūsų noras matyti savo šalies gerovę bei darbuotis dėl jos, bus įkvėpta Dangaus. Visa darykime Dievo šlovei.

TIKĖTI,
PATIRTI
IR KEISTIS

#tikėtipatirtiirkeistis

Bendrinti: