Dar vienas šansas

„Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes“(Mch 7, 19).

Mūsų rajone yra dviračių parduotuvė „Antrasis šansas“. Ten savanoriai sutaiso išmestus dviračius ir juos dovanoja neturtingų šeimų vaikams. Parduotuvės įkūrėjas Ernis Klarkas dovanoja dviračius ir suaugusiems, tarp kurių yra ir benamiai, neįgalieji bei karo veteranai, besistengiantys atrasti save civiliame gyvenime. Ne tik dviračiai turi antrą šansą. Kartais jų gavėjai taip pat pradeda naują gyvenimą. Pavyzdžiui, vienas iš veteranų savo nauju dviračiu nuvažiavo įsidarbinti.

Antras šansas gali pakeisti visą žmogaus gyvenimą, ypač jeigu jis ateina pas Dievą. Pranašas Michėjas šlovino šią malonę, kai Izraelis įklimpo į korupciją, prievartą ir į kitas nešvarias nuodėmes. Michėjas sielojosi: „Dingo geri žmonės krašte nebėra dorų žmonių“ (Mch 7, 2).

Pagal teisybę Dievas turėjo nubausti pikta. Michėjas tai žinojo. Tačiau Viešpats iš meilės nusprendė duoti antrą šansą tiems, kas atgailaus. Nustebintas dėl tokio gerumo, Michėjas sušunka: „Kur yra toks Dievas kaip Tu, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučiui? Jis nerūstauja per amžius, nes Jam patinka gailestingumas“ (Mch 7, 18).

Džiaukimės, jog Dievas neatstumia mūsų, kai mes prašome Jo atleidimo. Kaip sako Michėjas: „Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes“ (Mch 7, 19).

Dievo meilė yra antras šansas visiems, kurie Jo ieško.

Pamąstykite apie tai, kaip stipriai jus myli Dievas. Dėl kokių nuodėmių jums reikia atgailauti, kad iš mylinčio Dievo gautumėte antrą šansą?

Dangaus Tėve, dėkoju, jog Tu iš meilės ir gerumo suteiki antrojo šanso malonę.

 

http://jezus.lt/news/1865/15/Dar-vienas-%c5%a1ansas/

Nuotrauka Timotiejaus Živatkausko

 

 

 

Bendrinti: