Dievas patraukia mūsų dėmesį

„Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes Jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti“.
 Joelio 2, 13

Kaip toli Dievas turėtų eiti, idant patrauktų jūsų dėmesį? Jeigu Jam tektų rinktis tarp amžino jūsų saugumo ir žemiško komforto, ką Jis pasirinktų? Kaip manote?

O ką, jei Dievas nuspręstų, kad jums reikia keltis į kitą kraštą? (Kaip atsitiko su Abraomu). Kas būtų, jei Jis pašauktų jus iš ramaus poilsio? (Pamenate Mozę?). Ką pasakytumėte apie angelo balsą ar žuvies vidų? (Kaip Gideono ir Jonos atveju). O kaip jums patiktų toks paaukštinimas, kokio sulaukė Danielius, arba Samsono pažeminimas?

Dievas imasi visko, ko reikia mūsų dėmesiui patraukti. Argi ne apie tai kalba visa Biblija? Nepailstamos Dievo pastangos. Dievo nuolatinėse paieškose. Žvilgčiojantis po lova besislepiančių vaikų, sklaidantis krūmų šakas, ieškodamas pasiklydusių avių.

 

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai“

 

Bendrinti: