Gyvenimo grumtynės

„Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte! Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad, kitiems skelbdamas, pats netapčiau atmestinas.“
1 Korintiečiams 9:24-27

 

Gyvenimas šioje žemėje yra kova. Krikščioniškas gyvenimas su Dievu taip pat yra grumtynės ir kova. Ši kova reikalauja visiškos koncentracijos, būti tikslingu, disciplinuotu, susitelkusiu, kad priešininkas tavęs neįveiktų ir kad tu pasiektum finišą pirmas.

Todėl negali atsipalaiduoti, atleisti vadžių, nustoti spausti save vėl ir vėl siekti tikslo, peržengti ribas, priversti save daryti tai, ko nedaro kiti, nes tu turi tikslą.

Tavo atskaitos taškas nėra kiti žmonės. Tavo atskaitos taškas nėra blogi pavyzdžiai. Tu kovoji ne prieš kitus. Tu lenktyniauji ne su jais. Tu lenktyniauji ne su broliais ir seserimis. Tu kovoji pats su savimi. Tavo priešininkas esi pats sau. Tavo kasdienės disciplinos taikinys yra tavoji kūniška prigimtis - nuodėmingumas, tinginystė, atsipalaidavimas, užmaršumas, nekrikščioniški įpročiai, pasiteisinimai, inkštimas, pasidavimas nuostatoms „kaip bus taip bus“, „nieko čia nepakeisi“, „negalvok, kad tu koks tai ypatingas ir gali iššokti virš bambos“.

Paulius rašo, kad krikščioniškas pašaukimas ir tarnystė yra savanoriškos disciplinos ir krikščioniškos mokinystės kelias, „kad, kitiems skelbdamas, pats netapčiau atmestinas“.

Tad, broliai ir seserys, nepamirškime, kad kiekvienas iš mūsų turime pašaukimą Kristuje! Bėkime mums paskirtose rungtynėse, nedvejokime, būkime tikslingi, disciplinuokime save bei ugdykime patys save bei pasiduokime ugdymui, kad būtume kaip puikiai pasirengę atletai gabūs bėgti maratoną ir grumtis su pačiais tvirčiausiais priešininkais. Tokios tarnystės ir kovos pavyzdys yra Paulius. Jis tinkamai grūmėsi, nepailstamai tarnavo, baigė bėgimą, laimėjo kovą, o dabar yra šventųjų ir Dievo Atpirkėjo akivaizdoje. Šiandien yra mūsų metas ir laikas mums treniruoti save ir drąsiai stoti į tarnystės grumtynes bei lenktynes.

Nepraraskime ryžto!

Tikėti,
Patirti
Ir Keistis

 

#tikėtipatirtiirkeistis

https://www.facebook.com/evangelinebaznycia/

Bendrinti: